بلع غذا چگونه صورت می‌گیرد؟

0

مرحله اول آن ارادی است و طی آن با فشار زبان، توده غذا به عقب دهان و درون حلق رانده می‌شود.

مرحله دوم غیر ارادی است و با ورود غذا به حلق آغاز می‌شود. بندارۂ ابتدای مری در فاصله بین بلع‌ها بسته است و از ورود هوا به مری جلوگیری می‌کند.

بنداره انتهای مری، با رسیدن حرکات کرمی شل می‌شود که نتیجه آن ورود غذا به معده است. – برای خروج باد گلو، بندارد‌های ابتدا و انتهای مری باز می‌شوند.

هنگام بلع زبان به بالا و عقب می‌رود و غذا را به داخل حلق میراند و زبان کوچک بالا می‌رود و راه بینی را می‌بندد. و بر چاکنای (اپی گلوت) پایین می‌رود و راه نای را می‌بندد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.