جراحی سنگ کیسه صفرا، در چه مواردی حتی اگر بی‌علامت باشد، لازم است؟

0

سنگ‌های صفراوی بی‌علامت:

بیماران بدون علامت را فقط باید پیگیری نمود. کله سیستکتومی پروفیلاکتیک را فقط در بیماران بی‌علامت زیر باید انجام داد:

۱- بیماران مبتلا به دیابت؛ زیرا مورتالیتی و موربیدیتی ناشی از کله سیستیت حاد در آن‌ها بیشتر است.

۲- کسانی که دارای کیسه صفرای کلسیفیه (Porcelain) هستند یا پولیپ‌های بزرگ کیسه صفرا دارند و یا سنگ‌های بزرگتر از ۳cm دارند؛ چرا که ریسک کارسینوم کیسه صفرا در این افراد بیشتر است.

٣- مبتلایان به آنمی سیکل سل؛ چرا که افتراق کریز‌های کبدی در این افراد از کله سیستیت حاد مشکل می‌باشد.

۴- کودکان مبتلا به سنگ‌های صفراوی؛ چرا که اغلب دچار علایم بالینی می‌گردند.

۵- افراد بومی آمریکایی که مستعد کانسرکیسه صفرا در زمینه سنگ‌های صفراوی می‌باشند.

پولیپ‌های کیسه صفرا

۱- پولیپ‌های کوچکتر از یک سانتی متر را باید با سونوگرافی سریال پیگیری کرد.

۲- در صورت وجود ریسک فاکتور‌های بدخیمی زیر، کله سیستکتومی اندیکاسیون دارد:

الف) اندازه بیشتر از یک سانتی متر

ب) وجود سنگ صفراوی

ج) سن بیشتر از ۶۰ سال

د) افزایش اندازه پولیپ در تصویربرداری‌های سریال

توجه: در صورت وجود یک یا چند مورد از موارد فوق، باید کله سیستکتومی انجام شود.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.