رال یا کراکل – اگوفونی و پکتوریلوکی نجوایی چیستند؟

0

رال یا کراکل: رال یا کراکل یک یافته شایع در بیماری‌های آلوئولی است. هرگاه الوئول‌ها با مایع پر شوند، رال (کراکل شنیده می‌شود. پنومونی هم می‌تواند سبب کراکل موضعی شود.

اگوفونی: برای افتراق کراکل ناشی از تجمع مایع در آلوئول از فیبروز بینابینی، از تکنیک اگوفونی استفاده می‌شود. از بیمار می‌خواهیم کلمه “EEE” را بگوید؛ اگر به جای EEE صدای شبیه AH شنیده شود، حاکی از Consolidation ریه (پنومونی) می‌باشد. اما در IPF این اتفاق رخ نمی‌دهد.

پکتوریلوکی نجوایی: هنگامی که بیمار با صدای آهسته صحبت می‌کند، در مناطقی که پرشدگی آلوئولی وجود دارد، افزایش انتقال صدا از جدار قفسه سینه رخ می‌دهد. در بیماران مبتلا به پنومونی به علت وجود Consolidation ریوی، پکتوریلونی نجوایی ایجاد می‌گردد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.