آسیب زانو: مشکل منیسک یا تاندون‌های صلیبی – معاینه‌های لازم

0

آسیب به منیسکهای زانو:

ضایعات درونی زانو می تواند به علت تروما یا فرآیندهای دژنراتیو باشد. صدمه به غضروف منیسک (داخلی یا خارجی اغلب به صورت درد مزمن یا متناوب زانو تظاهر می یابد. هنگامی که سابقه ای از تروما، فعالیت ورزشی یا آرتریت مزمن زانو وجود دارد و بیمار علائمی مانند قفل شدگی (Locking)، حرکت صدادار (Clicking) یا خالی شدن مفصل (Giving way) را بیان می کند باید به صدمات منیسک مشکوک شد.

اگر وقتی که زانو در حالت ۹۰ درجه Flexed بوده و پای بیمار بر روی میز قرار داشته باشد و در حین لمس کردن خط مفصلی درد ایجاد شود یا اینکه در موقع اعمال فشار داخلی یا خارجی به زانو درد ایجاد شود، تشخیص پارگی منیسک مطرح می شود.

تست مک موری:

تست مک موری (Mc Murray) مثبت نیز نشان دهنده پارگی منیسک است. برای انجام تست Mc Murray ابتدا زانو در فلکسیون ۹۰ درجه قرار میگیرد و س پس ساق پا در حالت اکستانسیون قرار داده می شود، در همین حال اندام تحتانی به س مت داخل یا خارج چرخانده می شود، شنیدن کلیک دردناک هنگام چرخش به داخل حاکی از پارگی منیسک خارجی و کلیک دردناک هنگام چرخش به خارج نشان دهنده پارگی منیسک داخلی می باشد.

آسیب به لیگامان های صلیبی:

اگر درد زانو ناگهانی بوده و توام با تورم و سابقه تروما باشد یا در آسپیراسیون مایع مفصلی به وضوح خون وجود داشته باشد، باید به آسیب لیگامان های صلیبی (Cruciate مشکوک شد.

Drawer test:

علامت کشو(Drawer Sign) بهترین روش معاینه لیگامان های صلیبی می باشد. برای انجام آزمون Drawer ابتدا بیمار به پشت خوابیده ، زانو در وضعیت نیمه فلکسیون و کف پا ثابت قرار میگیرد. پزشک سعی می کند با دست تیبیا را نسبت به استخوان فمور جلو و عقب نماید. اگر حرکت به طرف جلو وجود داشته باشد، احتمال صدمه به لیگامان صلیبی قدامی وجود دارد، برعکس اگر حرکت به طرف عقب وجود داشته باشد حاکی از صدمه به لیگامان صلیبی خلفی می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.