چه چیز باعث تفاوت خون انسان‌ها با هم می‌شود؟

0

خون همه انسان‌ها، اساسا از پلاسما، سلول‌ها و سایر مواد شیمیایی تشکیل شده است. ولی افراد از نظر ترتیب قرار گرفتن و میزان مواد شیمیایی در سلول‌ها و پلاسما، با یکدیگر تفاوت دارند. .

چهار گروه اصلی خود، وجود دارد و هر فرد می‌تواند در یکی از این گروه‌ها قرار گیرد. گروه‌های B، A،O، و AB بوده و براساس حضور یا عدم حضور مولکول‌های پروتیئنی خاصی در خون، نامگذاری می‌شوند. زمانیکه خون، از دو گروه مختلف ترکیب می‌شود، به شکل توده‌ای در آمده که این حالت بدلیل واکنش بین مولکول‌های پروتئینی در گلبول‌های قرمز و پلاسما می‌باشد. چنین واکنش‌های شیمیایی برای فردی که در حین عمل انتقال خون، خون خود را از شخصی که گروه خونی و ناشناخته است دریافت می‌کند، بسیار خطرناک است.

ولی چنانچه گلبول‌ها از خود حذف شوند، پلاسمای باقیمانده را می‌توان به هر فرد دیگری انتقال داد و مشکلی در رابطه با گروه خونی او، ایجاد نمی‌شود. خون می‌تواند در بین افرادی که گروه‌ها و زیر گروه‌های خونی یکسانی دارند، مبادله شود. معهذا در گروه‌های جمعیتی بزرگ ممکن است یک گروه خونی نسبت به گروه‌های دیگر، بیشتر یافت شود.

انسان‌شناسانی که در مورد تکامل فیزیکی انسان مطالعه می‌کنند، از گروه‌های خونی بعنوان روشی برای نشان دادن ارتباط بین افراد و گروه‌های مختلف مردم، استفاده می‌کنند، بنابراین اگر چه خون انسان دارای گروه‌ها و زیر گروه‌های مختلفی است، ولی اساسا یکسانند. در حقیقت هر گونه از حیوانات، خون خاص خود را دارند. برای مثال، همه گربه‌ها دارای یک نوع خون و سگ‌ها نیز دارای نوع دیگری خون می‌باشند. خون یک گونه نمی‌تواند با گونه دیگر معاوضه شود.

هنگامی که شخصی مقدار زیادی از خون خود را از دست می‌دهد، زندگی او را می‌-توان با انتقال خون دیگری به وی، نجات داد. خون از شخص دیگری در سیستم گردش خون این فرد وارد شده و جانشین خون از دست رفته می‌شود.

در سال ۱۹۴۰، روش دیگری برای تقسیم‌بندی خون به گروه‌های مختلف کشف شد، و این تقسیم‌بندی براساس عامل «RH» بود. این کشف در طی آزمایشات زیادی بر روی می‌مون‌های رزوس بدست آمد و به همین دلیل «RH» نام گرفت. در طی این کشف، دانستند که وقتی ترکیبات خاصی از خون تهیه شوند: گلبول‌های قرمز خون تجزیه شده و علت آن، اختلاف در عامل «RH» است.

در این نوع گروه‌بندی، خون انسان‌ها به «RH» مثبت و «RH» منفی تقسیم می‌شود. زمانیکه خون از یک شخص با «RH» مثبت به شخص دیگری با RH» منفی منتقل می‌شود، در فرد دوم چنانچه دوباره خونی با «RH» مثبت را دریافت کند، نوعی بیماری خونی ظاهر می‌شود.

در موارد نادر: «یک در چهل یا پنجاه»، در یک پدر با «RH» مثبت و مادر با RH» منفی، در صورت وجود شرایط خاص دیگر، نوزاد آن‌ها دارای نوعی بیماری می‌شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.