نبض چیست و چطور می‌شود نبض گرفت؟

0

تا به حال شاید صدها بار نبض خود را گرفته باشید و کار بسیار ساده‌ای است که می‌توانید برای خود و دیران انجام دهید. زمانی که پزشک یا پرستار، نبض را می‌گیرد، بیمار یا در حالت نشسته است یا خوابیده. بازو در محل راحتی قرار گرفته و کف دست رو به بالا و انگشت شست دست رو به خارج قرار می‌گیرد. پرستار با کمک انگشت نشانه خود محل نبض را در مچ دست و به سمت انشت شست می‌یابد و نبض را به مدت یک دقیقه می‌شمارد. نیز می‌توان نبض را از طریق مچ‌پا، گیجگاه و طرفین گردن حس نمود. اما چه چیزی حس می‌شود و چه چیزی در حال اندازه‌گیری است؟

چگونگی نبض: اطلاعاتی در مورد سرعت ضربان قلب و وضعیت فشار در سیستم گردش خون به ما می‌دهد. در طی عمل قلب وقفه ای وجود دارد. در طول این وقفه دیواره سرخرگ آئورت منقبض می‌شود و این انقباض خون را که از قلب دریافت شده به سوی سیستم گردش خون رهسپار می‌سازد. انقباض و انبساط دیواره سرخرگ آئورت سبب ایجاد امواجی از خون شده، از کلیه سرخرگ‌ه عبور کرده و به تمامی بدن می‌رسد. انقباض و انبساط سرخرگ‌ها که در تمامی آن‌ها وجود دارد و ما آن را از روی پوست حس می‌کنیم، نبض خوانده می‌شود.

چون چگونگی نبض بستگی به انقباض‌های قلب نیز دارد، بنابراین در مورد وضعیت آن نیز به ما اطلاعاتی می‌دهد.

میزان نبض بستگی به خون مورد نیاز بدن دارد. اندام‌های کوچک که حرارت بیشتری نسبت به اندام‌ها بزرگ‌تر از دست می‌دهند، به سرعت گردش خون بیشتری نیاز دارند. بنابراین میزان نبض در پرندگان کوچک به ۲۰۰ مرتبه می‌رسد! گربه‌ها دارای نبض ۱۳۰ و انسان در حدود ۷۵، اسب دارای نبض ۳۵ و فیل فقط دارای نبض ۲۵ است.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.