چرا آب چشمه آب معدنی، داغ است؟

0

حتی اگر چشمه‌های آب‌معدنی با فوران و فشار، آب را پرتاب نکنند، باز هم یکی از جالب توجه ترین شگفتی‌های طبیعت به‌حساب می‌آیند. آب معدنی در واقع یک چشمه داغ است و یک چشمه آب گرم به‌تنهایی باعث شگفتی است! در روی زمین گودالی که با آب داغ پر شده. این آب داغ از کجا آمده و چرا داغ می‌باشد؟ چرا به بالا فوران می‌کند؟

در چشمه‌های آب معدنی، مجرایی وجود دارد که به‌عنوان لوله‌ای رابط بین سطح زمین و مخازن زیرزمینی عمل کرده و مانند حوزه آبگیر بزرگی برای آب است. قسمت اعظم آب‌ها، از باران و برف است. در اعماق زمین سنگ‌ها بسیار داغند. این سنگ‌ها احتمالاً گدازه‌های آتشفشانی هستند که ماگما نامیده می‌شوند. گازهای این سنگ‌ها بیشتر به شکل بخار بوده که از میان شکاف‌های سنگ‌ها سرچشمه می‌گیرند و به مخازن زیرزمینی می‌رسند و آب‌ها را تا دمای نقطه جوش و حتی بیشتر داغ می‌کنند.

این چگونگی به وجود آمدن یک چشمه آب گرم است. حال چگونه به یک چشمه آب معدنی تبدیل می‌شود؟ رابط عبور یا راه عبور آب تا پائین سنگ‌های داغ به شکل صاف و مستقیم نبوده و به شکل مارپیج و یا نامنظم است. این آب‌ها با بخاری که به طرف بالا صعود می‌کنند برخورد نموده. اگر بخار و آب به‌طور آزادنه بتوانند از پائین صعود کنند، به‌طور پیوسته چشمه داغ و جوشان خواهیم داشت.

چشمه آب گرم فوران می‌کند، زیرا آب در مخازن آب زیرزمینی جمع شده و تا نقطه جوش داغ و ناگهانی به بخار تبدیل می‌شود.

بخار به فضای بیشتری نسبت به آب احتیاج داشته، بنابراین به ستون آب بالای خود فشار می‌آورد و فشار پائین خود را کم می‌کند و بیشتر آب‌ها به بخار تبدیل می‌شوند.

به جای جاری شدن بر روی سطح زمین در اثر انفجار، بخار به سمت بالا فوران می‌کند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.