اگر گرد و غبار وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟

0

آیا بهتر نبود که گرد و غباری وجود نداشت؟ پاسخ این است که در برخی موارد بله، در بعضی دیگر خیر. خاک چیست؟ آن شامل ذراتی از زمین یا دیگر مواد جامد است که به دلیل کمی بیش از حد وزن، به‌وسیله بار حمل می‌شود. این ذرات از کجا آمده‌اند؟

احتمالاً از بقایای گیاهان و جانوران، از نمک دریا، از بیابان یا سنگ‌های آتشفشانی، خاکستر و دوده به وجود آمده‌اند.

در بیشتر موارد، گرد و غبار یک پدیده مطلوب و سودمند نیست، اما دنیا را زیباتر می‌ساز. رنگ‌های زیبای روشنایی صبح، هنگام طلوع خورشید به مقدار زیاد بستگی به گرد و غبار موجود در هوا دارد. ذرات گرد و غبار در هوا اشعه خورشید را منعکس می‌کند و سبب می‌شود که روشنایی خورشید روی زمین یک یا دو ساعت بعد از غروب خورشید قابل رؤیت باشد. رنگ‌های مختلفی که در نور خورشید وجود دارند، بواسطه وجود ذرات گرد و غبار و بخار آب در زوایای مختلف منعکس می‌شوند.

غروب خورشید به رنگ قرمز است، زیرا این ذرات رنگ قرمز خورشید را به نحوی منعکس می‌کنند که رنگ‌های قبلی از نظر ناپدید می‌شوند. فایده دیگر گرد و غبار در مورد باران است: اگر ذرات گرد و غبار در مرکز هر قطره آب نبود، بخار آب موجود در هوا به‌سرعت تبدیل به مایع نمی‌شد. ابرها، مه و باران بواسطه وجود ذرات بیشماری از گرد و غبار مرطوب است که در هوا پراکنده می‌باشد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.