آبا تمام پشه‌ها ناقل بیماری‌اند؟

0

آیا هرگز در یک اردوگاه و یا در یک نقطه زیبای کشور مشغول قدم زدن بوده‌اند که ناگهان اوضاع توسط توده ای از پشه‌ها بهم ریخته شود؟ این موجودات کوچک نه تنها می‌توانند لذت و خوشی ما را بهم بزنند، بلکه ما را با نیش زدنهای لجوجانه خود بدبخت کنند.

برای مدتها بشر حشرات را تنها بعنوان موجوداتی مزاحم و ناراحت کننده مورد توجه قرار می‌داد، و البته هنوز یک قرن نیست که کشف کرده‌ایم که این موجودات خطرناک نیز می‌باشند.

تعداد اندکی از دانشمندان به اینکه پشه‌ها می‌توانند ناقل بیماری باشند مشکوک بوده‌اند، ولی شواهد حقیقی یافت نشده بود. ولی بعداً ثابت شد که گونه‌های معینی از آنها، کرمهایی را حمل می‌کنند که باعث «الفانتاسیس» که بیماری خطرناک مناطق استوایی است، می‌شود.

چنین کشفیاتی، دانشمندان را براستی بحرکت در آورد تا به مطالعه پشه‌ها بپردازند. آنها به روی گونه‌های خود مطالعه کردند و از تاریخ زندگی آنها آگاهی یافتند و راه کنترل آنها را گسترش دادند. برای مثال: اکنون می‌دانیم که ۱۰۰۰ گونه پشه وجود دارد، در حالی که پشه‌ها در تمامی نقاط دنیا یافت می‌شوند برخی گونه‌ها در همه جا هستند و گونه‌های دیگری فقط در نواحی مشخصی وجود دارند.

یکی از اینها پشه آنوفل است که چندین گونه از آن شناخته شده است و ناقل بیماری مالاریا می‌باشند. این پشه نقاط سیاهی بر بالهای خود دارد، در زمان استراحت به این ترتیب می‌ایستند که سر را پائین گرفته و نوک آن و بدنش همه در یک خط مستقیم قرار می‌گیرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.