کاپی سیتابین Capecitabine – موارد مصرف، عوارض جانبی و اطلاعات کامل در مورد این دارو

0

رده بندی فارماکولوژیک: فلوروپیریمیدین کاربامات

رده بندی درمانی: ضد نئوپلاسم

به رده بندی مصرف در حاملگی: گروه D

فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک:

این دارو به فرم فعال یعنی ۵ – فلوئوراسیل (Fu – ۵) تبدیل می شود. ۵Fu سنتز DNA و تقسیم سلولی را مهار می کند. ضمنا با فرایند سازی RNA سنتز پروتئین نیز تداخل می کند. سریعا از مسیر دستگاه گوارش جذب می شود. غذا بر میزان جذب اثر و گذارد. حدود ۶۰% به پروتئین پلاسما باند می شود. بطور وسیعی به Fu-۵ متابولیزه میشود. نیمه عمر حذفی حدود ۴۵ دقیقه دارد و ۷۰% دارو از طریق ادرار دفع می شود.

اندیکاسیون های تجویز، راه مصرف، دوز اثر دارو:

سرطان پستان متاستاتیک مقاوم به Paclitaxil و یک رژیم شیمی درمانی حاوی آنتراسایکلین یا مقاوم به Paclitaxil و کسانی که ادامه درمان با آنتراسایکلین اندیکاسیون ندارد، سرطان متاستاتیک پستان که Docetaxel دریافت کرده است، بعد از شکست شیمی درمانی قبلی با آنتراسایکلین، خط اول درمان سرطان متاستاتیک کولورکتال زمانی که درمان با فلوروپیریمیدین بتنهایی ترجیح داده می شود. بالغین: mg/m ۲۵۰۰ خوراکی در دو روز منقسم (با فاصله حدود ۱۲ ساعت) در انتهای وعده غذایی برای ۲ هفته و بدنبال آن ۱ هفته استراحت و تکرار بصورت دوره های ۳ هفته ای.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.