خرچنگ چگونه رشد می‌کند؟

0

خرچنگ، یکی از عجیب ترین موجودات دریایی است که از رده سخت پوستان بوده و با خرچنگ خاردار، خرچنگ آب شیرین و میگو هم خانواده می‌باشد. ۳ گونه اصیل خرچنگ وجود دارد: خرچنگ آمریکایی که در سواحل اقیانوس اطلس از لابرادور تا کارولینای شمالی زندگی می‌کند و بزرگترین عضو این خانواده را تشکیل می‌دهد، دومین خرچنگ از نظر اندازه خرچنگ اروپایی است که در سواحل شرقی اقیانوس آرام زندگی می‌کند. کوچکترین خرچنگ، خرچنگ آفریقایی است که در دماغه “امید نیک” آفریقا یافت می‌شود.

خرچنگ درون پوششی است که از پوسته سخت درست شده ولی هنگامی که خشمگین یا تحریک شود، به رنگ قرمز در می‌آید: پوسته‌ای که قسمت جلوی بدن را می‌پوشاند، مخصوصاً بسیار سخت و محکم است. بقیه پوسته به هفت قسمت تقسیم می‌شود که آخرین بخش را دم تشکیل می‌دهد. خرچنگ ۴ جفت پا دارد که ۲‌ جفت آن دارای انبرکهای کوچکند. در جلو پاها، پنجه های بزرگ قرار دارند که بیشتر به عنوان دست استفاده می‌شوند تا پا. یکی از آنها که گرز مانند است، بسیار سنگین و نیرومند است و برای شکستن اجسام سفت و سخت به کار می رود و دیگری در حکم دندان است که ظریف تر و باریک تر بوده و دارای تعداد زیادی برآمدگی ها و فرورفتگی‌های تیز است و برای گرفتن صید یا دشمن به کار می‌رود.

خرچنگ معمولاً به وسیله نوک پنجه پاهایش بر کف دریا را می‌رود. زمانی که احساس ترس و یا وحشت کند، با سرعت، به سمت عقب خیزهای بلندی برمی دارد، به عبارتی m ۷.۵ در یک زمان. حرکت سریع آنها به سمت عقب، به وسیله ماهیچه پاهای آنهاست که دارای زوائد بوده و علاوه بر آن خرچنگ قادر است بسمت جلو و رو به پائین نیز حرکت کند.

خرچنگ ماده در حدود ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تخم می‌گذارد، که آنها را حدود ۱۰ ماه با خود حمل می‌کند این تخمها در محلی در زیر دم چسبیده و به محض اینکه نوزادان سر تخم بیرون آوردنو، مادر آنها را از خود دور می‌سازد و از این زمان به بعد باید زندگی مستقلی را شروع نمایند.

در تمام مدت زندگی، خرچنگ پوست اندازی می‌کند. بدین معنی که همراه با رشد جانور، پوست او ریخته و دارای پوست جدید می‌شود. در طی سال اول زندگی، ۱۴ تا ۱۷ مرتبه پوست اندازی می‌کنند، ولی هنگامی که بزرگتر شدند، بیش از یک بار در سال پوست اندزی نمی‌کنند. خرچنگ کوچک برای ۶ الی ۸ هفته در سطح آب شنا می‌کند که ممکن است در این مدت به راحتی طعمه حیوانات دیگر شود و چنانچه زنده بماند، بالاخره به عمق آب رفته و در آنجا برای خود را می‌سازد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.