سالشمار زندگی و آثار ه. ا.سایه (هوشنگ ابتهاج)

0

۱۳۰۶ شمسی ۱۹۲۸ میلادی

تولد در ۶ اسفند ماه، بربر با ۲۵‌ فوریه ۱۹۲۸، در رشت. اولین فرزند فاطمه رفعت و میرزا آقا خان ابتهاج. یکی از چهار فرزند و تنها پسر خانواده.

۱۳۱۳ ش. ۱۹۳۴ م.

شروع تحصیل و ادامهٔ تحصیلات ابتدایی و بخشی از تحصیلات دبیرستانی در مدارس عنصری، قاآنی، لقمان، و شاهپور در شهر رشت و بعد برای کلاس پنجم متوسطه در دبیرستان تمدن تهران.

۱۳۱۸ ش. ۱۹۳۹ م.

آشنائی با موسیقی و سرودن شعر.

۱۳۲۵ ش. ۱۹۴۶ م.

سفر به تهرن. آشنائی با مهدی حمیدی شیرازی. انتشار اولین مجمموعه شعر با عنوان «نخستین نغمه‌ها» در مهرماه این سال از طرف بنگاه انتشاراتی طاعتی رشت. این کتاب مقدمه‌ای از مهدی حمیدی شیرازی و عبدالعلی طاعتی را همراه دارد. آشنایی و دوستی با فریدون توللی.

۱۳۲۷ ش. ۱۹۴۸ م.

آشنائی و دوستی با محمد حسین شهریار، ابو الحسن صبا، حسین تهرانی، احمد عبادی،…

۱۳۲۸ ش. ۱۳۴۹ م.

آشنائی و دوستی با نادر نادرپور.

۱۳۳۰ ش. ۱۹۵۱ م.

انتشار چاپ اول مجموعه شعر «سراب» در خرداد ماه توسط انتشارات صفی علیشاه، تهران. این مجموعه اشعار سال‌های ۳۰-۱۳۲۵ را در برمی‌گیرد و حاوی مقدمه‌ای از شاعر است. آشنائی و دوستی با مرتضی کیوان. آشنائی و دوستی با نیما یوشیج، سیاوش کسرایی، احمد شاملو، منوچهر شیبانی، اسماعیل شاهرودی، فریدون مشیری، فروغ فرخ‌زاد، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث.

۱۳۳۳ ش. ۱۹۵۴ م.

انتشار چاپ اول مجموعه شعر «سیاه مشق ۱» در فروردین ماه توسط انتشارات امیرکبیر، تهران. (مجموعه‌های «سیاه مشق» که طی سال‌های آتی منتشر می‌شوند غزلیات شاعر را در برمی‌گیرند. دفتر اول که در ان سال منتشر می‌شود حاوی یک یادداشت از مرتضی کیوان و مقدمه‌ای از استاد شهریار است و شاعر کتاب را به پدرش پیشکش کرده است). انتشار چاپ اول مجموعه شعر «شبگیر» در امرداد ماه توسط انتشارات زوار، تهران. همکاری با مجلات و روزنامه‌های مختلف همچون سخن، کاویان، صدف، مصلحت…شروع کار رسمی در شرکت ساختمان‌های کشوری و سیمان تهرن که ۲۲ سال ادامه می‌یابد.

۱۳۳۴ ش. ۱۹۵۵ م.

انتشار چاپ اول مجموعه منتخب اشعار «زمین» در دی ماه توسط انتشارات نیل، تهران.

۱۳۳۷‌ ش. ۱۹۵۸ م.

ازدواج با خانم آلما مایکیال. حاصل این ازدواج چهار فرزند است. یلدا (۱۳۳۸)، کیوان (۱۳۳۹‌)، اسیا (۱۳۴۰‌)، و کاوه (۱۳۴۱) سفر به تبریز برای دیدار شهریار.

۱۳۳۸ ش. ۱۹۵۹ م.

سفر به تبریز با نادرپور بری دیدار شهریار.

۱۳۴۰‌ ش. ۱۹۶۱‌ م.

انتشار کتاب «غزلیات معاصر ایران» به روسی توسط جهانگیر دری و وراکلاشتورنیا که ۲۴ قطعه از اشعار «سایه» در آن آمده است.

۱۳۴۱ ش. ۱۹۶۲ م.

مقدمهٔ «سایه» بر مجموعهٔ شعر «خون سیاوش» سیاوش کسرایی.

۱۳۴۴ ش. ۱۹۶۵ م.

انتشار مجموعه شعر «چند برگ از یلدا» در آبان ماه. سفر به ایروان، مسکو، لنینگراد، تاشکند، سمرقند، بخارا، و کی یف.

۱۳۴۶ ش. ۱۹۶۷ م.

شرکت در شعر خوانی بر آرامگاه حافظ.

۱۳۴۸ ش.۱۹۶۹ م.

انتشار «یادنامهٔ تومانیان» شاعر ارمنی، در مهر ماه، تهران (ترجمهٔ این کتاب کار مشترک «سایه»، نادر نادرپور، گالوست خاننس، و ر. بن است.)

۱۳۵۱ ش.۱۹۷۲‌ م.

شروع کار در رادیو در خرداد ماه به عنان سرپرست موسیقی ایرانی. از جمله کارهای «سایه» تهیهٔ برنامه‌های «گل‌های تازه» و «گلچین هفته» است.

۱۳۵۲ ش. ۱۹۷۳ م.

چاپ مجموعه شعر «سیاه مشق ۲» که تا سال ۱۳۵۶ اجازهٔ انتشار نیافت. شرکت در کنفرانس نویسندگان آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین در شهر آلماآتا (قزاقستان). شرکت در سمینار شعر آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین در شهر ایروان (ارمنستان) همراه دکتر غلامعلی رعدی آذرخشی و صادق چوبک.

۱۳۵۳‌ ش. ۱۹۷۴‌ م.

تشکیل گروه موسیقی شیدا با همکاری محمدرضا لطفی.

۱۳۵۴‌ ش. ۱۹۷۵ م.

تشکیل گروه عارف با همکاری حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان. خروج از کار در شرکت سیمان تهران.

۱۳۵۶ ش. ۱۹۷۷‌ م.

انتیاشر چاپ اول مجموعه شعر «سیاه مشق ۲» توسط انتشارات کتاب زمان، تهران.

۱۳۵۷ ش. ۱۹۷۸ م.

استعفا از رادیو در ۱۸ شهریور ماه همراه گروه شیدا و گروع عارف. انتشار چاپ سوم مجموعه شعر «سیاه مشق ۲» توسط انتشارات کتاب زمان، تهران.

۱۳۵۸ ش. ۱۹۷۹ م.

تاسیس «کانون چاووش» با همکاری محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، و گروه شیدا و گروع عارف. چاپ مصاحبهٔ «سایه» با نشریهٔ آفتاب با عنوان «شب هفتاد سالهٔ سایه».

۱۳۶۰ ش. ۱۹۸۱ م.

انتشار چاپ اول مجموعهٔ شعر «یادگار خون سرو» در بهمن ماه توسط انتشارات توس، تهران «سایه» این مجموعه را به رفیق شهید خود مرتضی کیوان هدیه کرده است. انتشار چاپ دوم مجموعهٔ شعر «شبگیر» در بهمن ماه توسط انتشارات توس، تهران. انتشار چاپ اول مجموعهٔ شعر «تا صبح شب یلدا» همره با دو نوار کاست صدای شاعر، تهران.

۱۳۶۲‌ ش. ۱۹۸۳ م.

زندان، در اردیبهشت ماه.

۱۳۶۳ ش. ۱۹۸۴ م.

رهایی، در اردیبهشت ماه. آغاز کار تحقیقی دیوان حافظ. عنوان کتاب «حافظ به سعی سایه» است و شاعر آن را به همسرش آلما هدیه کرده است.

۱۳۶۴‌ ش. ۱۹۸۵‌ م.

چاپ مجموعه شعر «سیاه مشق ۳» در فروردین ماه توسط انتشارات توس، تهران. (این مجموعه در سال ۱۳۶۹ انتشار یافت). انتشار چاپ سوم مجموعهٔ «شبگیر» و چاپ دوم مجموعهٔ «یادگار خون سرو» در فرودین ماه توسط انتشارات توس، تهران.

۱۳۶۶ ش. ۱۹۸۷ م.

سفر به تبریز و آخرین دیدار با شهریار در خرداد ماه همراه محمد رضا شفیعی کدکنی…سفر به آلمان و اقامت در شهر کلن.

۱۳۶۷ ش. ۱۹۸۸ م.

برگزاری شب‌های شعر در آلمان، اتریش، و دانمارک.

۱۳۶۸ ش. ۱۹۸۹ م.

برگزاری شب‌های شعر در آلمان، دانمارک.

۱۳۶۹ ش. ۱۹۹۰ م.

انتشار چاپ اول مجموعهٔ شعر «آینه در آینه» برگزیدهٔ اشعار به انتخاب دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در پائیز و چاپهای دوم و سوم در زمستان، توسط نشر چشمه، تهرن. انتشار چاپ اول مجموعه شعر «سیاه مشق ۳» توسط انتشارات توس، تهران.

۱۳۷۰ ش. ۱۹۹۱ م.

انتشار چاپ چهارم مجموعهٔ شعر «آینه در آینه» در بهار، توسط نشر چشمه، تهران.

۱۳۷۱ ش. ۱۹۹۲ م.

برگزاری شب شعر در هلند. انتشار چاپ اول مجموعه شعر «سیاه مشق ۴» توسط انتشارات چشم و چراغ، تهران.

۱۳۷۳ ش. ۱۹۹۴ م.

انتشار چاپ اول کتاب «حافظ به سعی سایه» در قطع رحلی توسط انتشارات چشم و چراغ و توس، برگزاری شب شعر و سخنرانی دربارهٔ دیوان حافظ در شهر بابل. برگزاری شب شعر و سخنرانی دربارهٔ دیوان حافظ در لندن. انتشار چاپ دوم «حافظ به سعی سایه» در قطع وزیری توسط انتشارات چشم و چراغ، تهران. برگزاری شب شعر در سوئد، نروژ، و دانمارک.

۱۳۷۴ ش. ۱۹۹۵ م.

سفر به ایالات متحده آمریکا و شعر خوانی و سخنرانی دربارهٔ دیوان حافظ در شهرهای برکلی، لوس‌آنجلس، دالاس، نیویورک، فیلادلفیا، سیان‌دیه‌گو، سیاتل. گپ بیژن اسدی‌پور با «سایه» در اردیبهشت ماه در نیوجرسی. سفر به ایالات متحده آمریکا و شعر خوانی و سخنرانی دربارهٔ دیوان حافظ در شهرهای واشنگتن، بالتیمور، شیکاگو، سن خوزه، اکلاهماسیتی. سفر به کانادا و شعرخوانی و سخنرنی دربارهٔ دیوان حافظ در شهرهای تورنتو و نکوور. انتشار چاپ پنجم مجموعهٔ شعر «آینه در آینه» در تابستان توسط نشر چشمه، تهران. برگزاری شب شعر و سخنرنی دربارهٔ حافظ در دانشگاه سوربن پاریس. انتشار شمارهٔ پنجم نشریهٔ «دفتر هنر» ویژهٔ «سایه» در اسفندماه. انتشار «حدیث نفس» گپ بیژن اسدی‌پور با سایه در اسفند ماه.

۱۳۷۸

انتشار کتاب راهی و آهی (منتخب هفت دفتر شعر)، انتشارات سخن،۱۳۷۸.

انتشار سیاه مشق [پنج]، کارنامه،۱۳۷۸.

۱۳۸۵

انتشار کتاب تاسیان، کارنامه،۱۳۸۵.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.