چرا بعضی از یاخته‌های بدن انسان سرطانی می‌شوند؟

0

سرطان، گروهی پیچیده و چندوجهی از بیماری‌ها که با رشد و تکثیر کنترل‌نشده سلولی مشخص می‌شود، یکی از چالش‌برانگیزترین چالش‌های سلامت انسان است. توسعه سرطان شامل یک سری رویداد‌های پیچیده در سطوح سلولی و مولکولی است که توسط عوامل ژنتیکی و محیطی هدایت می‌شود. در این کاوش جامع، مکانیسم‌هایی را بررسی خواهیم کرد که زیربنای تبدیل سلول‌های طبیعی انسان به سلول‌های سرطانی هستند و فرآیند‌های پیچیده درگیر را روشن می‌کنند.

  1. مبنای ژنتیکی سرطان:

در هسته توسعه سرطان، بی ثباتی ژنتیکی نهفته است، وضعیتی که از تغییرات در توالی DNA ناشی می‌شود. این تغییرات ژنتیکی را می‌توان به طور کلی به دو نوع دسته‌بندی کرد: جهش‌های جسمی و جهش‌های ژرمین.

جهش‌های سوماتیک تغییرات ژنتیکی هستند که در سلول‌های غیر تولید مثلی رخ می‌دهند و به فرزندان منتقل نمی‌شوند. آن‌ها محرک‌های اولیه توسعه سرطان هستند. این جهش‌ها می‌توانند توسط عوامل مختلفی از جمله قرار گرفتن در معرض مواد سرطان‌زا، خطا در همانندسازی DNA و شکست در مکانیسم‌های ترمیم DNA ایجاد شوند. مواد سرطان‌زا، مانند آن‌هایی که در دود تنباکو و پرتو‌های فرابنفش یافت می‌شوند، می‌توانند مستقیماً به DNA آسیب برسانند و منجر به جهش‌هایی شوند که در طول زمان انباشته می‌شوند. در همین حال، خطا‌ها در حین تکثیر DNA یا شکست در مکانیسم‌های ترمیم می‌توانند جهش‌هایی را در طی فرآیند‌های سلولی طبیعی ایجاد کنند.

از سوی دیگر، جهش‌های ژرمنی تغییرات ارثی هستند که از طریق سلول‌های زایا (اسپرم و تخمک) از والدین به فرزندان منتقل می‌شوند. در حالی که جهش‌های ژرمین به تنهایی ممکن است باعث سرطان نشوند، می‌توانند افراد را مستعد افزایش خطر کنند. ژن‌های خاصی که به عنوان ژن‌های سرکوب‌کننده تومور و انکوژن‌ها شناخته می‌شوند، نقش مهمی در تنظیم رشد سلولی و جلوگیری از پیشرفت سرطان دارند. جهش در این ژن‌ها می‌تواند تعادل ظریف بین تکثیر سلولی و آپوپتوز را مختل کند و راه را برای رشد کنترل نشده هموار کند.

  1. ژن‌های سرکوبگر تومور:

ژن‌های سرکوبگر تومور نگهبان یکپارچگی سلولی هستند و مسئول مهار تقسیم سلولی و ترویج آپوپتوز هستند. یکی از ژن‌های سرکوب‌کننده تومور معروف TP53 است که اغلب به عنوان “نگهبان ژنوم” شناخته می‌شود. پروتئین TP53 نقش مهمی در نظارت بر یکپارچگی DNA و شروع توقف چرخه سلولی یا آپوپتوز در پاسخ به آسیب DNA ایفا می‌کند. جهش در TP53 یا سایر ژن‌های سرکوبگر تومور می‌تواند عملکرد طبیعی آن‌ها را مختل کند و به سلول‌های دارای DNA آسیب‌دیده اجازه می‌دهد از نقاط بازرسی فرار کرده و به تقسیم خود ادامه دهند. این از دست دادن کنترل چرخه سلولی یکی از مشخصه‌های سرطان است.

  1. انکوژن‌ها:

انکوژن‌ها ژن‌هایی هستند که در صورت جهش یا فعال شدن می‌توانند باعث رشد و تقسیم سلولی شوند. پروتوآنکوژن‌ها همتایان عادی و غیر جهش یافته آن‌ها هستند که در تنظیم فرآیند‌های سلولی طبیعی نقش دارند. با این حال، جهش‌ها، تقویت ژن یا جابه‌جایی‌های کروموزومی می‌توانند این پروتوآنکوژن‌ها را به انکوژن تبدیل کنند و تکثیر کنترل‌نشده سلولی را تحریک کنند.

خانواده ژن Ras یک نمونه کلاسیک از انکوژن‌ها است. هنگامی که پروتئین‌های Ras جهش می‌یابند، می‌توانند به طور اساسی فعال شوند و سیگنال‌های پیوسته را برای ارتقاء رشد و بقای سلول ارسال کنند. علاوه بر این، گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) انکوژن دیگری است که در صورت جهش یا بیان بیش از حد، می‌تواند باعث تکثیر غیر طبیعی سلول شود.

  1. اختلال در کنترل چرخه سلولی:

چرخه سلولی یک فرآیند بسیار تنظیم شده است که بر پیشرفت منظم سلول‌ها در مراحل رشد، تکثیر DNA و تقسیم حاکم است. پروتئین‌های تنظیم‌کننده کلیدی، از جمله سیکلین‌ها و کیناز‌های وابسته به سیکلین (CDKs)، این رویداد‌ها را تنظیم می‌کنند. اختلال در مکانیسم‌های کنترل چرخه سلولی یکی از مشخصه‌های سرطان است.

جهش در ژن‌هایی که این پروتئین‌های تنظیم‌کننده را کد می‌کنند یا تغییرات در فعالیت آن‌ها می‌تواند به پیشرفت چرخه سلولی کنترل نشده منجر شود. به عنوان مثال، بیان بیش از حد سیکلین D1 یا از دست دادن عملکرد در مهارکننده CDK p16INK4a می‌تواند منجر به تقسیم سلولی کنترل نشده شود.

  1. مکانیسم‌های تعمیر DNA معیوب:

حفظ ثبات ژنومی برای جلوگیری از پیشرفت سرطان بسیار مهم است. سلول‌ها مجهز به مکانیسم‌های پیچیده ترمیم DNA هستند که خطا‌ها و آسیب‌ها را تصحیح می‌کند. با این حال، نقص در این مکانیسم‌های ترمیم می‌تواند منجر به تجمع جهش‌ها و بی ثباتی ژنومی شود.

شرایط ارثی، مانند موارد مرتبط با جهش در ژن‌های BRCA1 و BRCA2، خطر ابتلا به سرطان سینه و تخمدان را به دلیل اختلال در ترمیم DNA افزایش می‌دهد. علاوه بر این، نقص در سیستم ترمیم عدم تطابق، که مسئول رفع خطا‌ها در حین تکثیر DNA است، با ایجاد سرطان کولورکتال مرتبط است.

  1. کوتاه شدن تلومر و پیری سلولی:

تلومر‌ها کلاهک‌های محافظ در انتهای کروموزوم‌ها هستند و نقش مهمی در حفظ ثبات ژنومی دارند. در طول هر تقسیم سلولی، تلومر‌ها به طور طبیعی کوتاه می‌شوند. زمانی که سلول‌ها به طول بحرانی می‌رسند، وارد حالت پیری می‌شوند که با توقف رشد برگشت ناپذیر مشخص می‌شود.

در سلول‌های سرطانی، آنزیم تلومراز اغلب مجدداً فعال می‌شود و این امکان را برای حفظ طول تلومر و جلوگیری از پیری فراهم می‌کند. این امر سلول‌های سرطانی را قادر می‌سازد تا تحت تقسیمات مداوم قرار گیرند و به رشد پایدار تومور‌ها کمک می‌کند.

  1. ریزمحیط تومور و رگزایی:

سرطان به تنهایی ایجاد نمی‌شود. با محیط اطراف خود تعامل دارد و آن را دستکاری می‌کند. ریزمحیط تومور شامل شبکه پیچیده‌ای از سلول‌ها، رگ‌های خونی و اجزای ماتریکس خارج سلولی است. سلول‌های سرطانی می‌توانند این ریزمحیط را تحت تاثیر قرار دهند تا از رشد و بقای خود حمایت کنند.

آنژیوژنز، تشکیل عروق خونی جدید، یک فرآیند حیاتی برای پیشرفت تومور است. سلول‌های سرطانی مولکول‌های سیگنالی را آزاد می‌کنند که رشد رگ‌های خونی را تحریک می‌کنند و از تامین مواد مغذی برای تومور در حال گسترش اطمینان می‌دهند. توانایی القای رگ زایی اغلب توسط انکوژن‌هایی مانند فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) اعطا می‌شود.

  1. فرار سیستم ایمنی:

سیستم ایمنی به عنوان یک دفاع قدرتمند در برابر سلول‌های غیر طبیعی از جمله سلول‌های سرطانی عمل می‌کند. با این حال، سلول‌های سرطانی می‌توانند استراتژی‌هایی برای فرار از نظارت ایمنی ایجاد کنند. آن‌ها ممکن است پروتئین‌های سطحی خود را تغییر دهند تا توسط سلول‌های ایمنی مورد توجه قرار نگیرند یا مولکول‌هایی تولید کنند که پاسخ‌های ایمنی را سرکوب می‌کنند.

مهارکننده‌های نقطه بازرسی، مانند پروتئین مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده 1 (PD-1) و پروتئین سیتوتوکسیک مرتبط با لنفوسیت T 4 (CTLA-4)، نقش مهمی در تنظیم پاسخ‌های ایمنی دارند. برخی سرطان‌ها از این نقاط بازرسی برای مهار حملات ایمنی استفاده می‌کنند و به آن‌ها اجازه می‌دهند بدون کنترل تکثیر شوند.

  1. تغییرات اپی ژنتیکی:

علاوه بر جهش‌های ژنتیکی، تغییرات اپی ژنتیکی می‌تواند بر الگو‌های بیان ژن تأثیر بگذارد و به توسعه سرطان کمک کند. متیلاسیون DNA و تغییرات هیستون از جمله تغییرات کلیدی اپی ژنتیکی هستند.

هیپرمتیلاسیون نواحی پروموتر در ژن‌های سرکوبگر تومور می‌تواند منجر به خاموش شدن آن‌ها شود و باعث رشد کنترل‌نشده سلولی شود. برعکس، هیپومتیلاسیون جهانی می‌تواند منجر به فعال شدن انکوژن‌ها شود. تغییرات در تغییرات هیستون نیز بر ساختار کروماتین تأثیر می‌گذارد و بر دسترسی و بیان ژن تأثیر می‌گذارد.

  1. عوامل محیطی:

در حالی که عوامل ژنتیکی نقش مهمی در ایجاد سرطان دارند، قرار گرفتن در معرض محیطی به شروع و پیشرفت بیماری کمک می‌کند. مواد سرطان‌زا، مانند آن‌هایی که در دود تنباکو، آلاینده‌های صنعتی و برخی عوامل عفونی یافت می‌شوند، می‌توانند مستقیماً به DNA آسیب رسانده و خطر جهش را افزایش دهند.

عوامل سبک زندگی، از جمله رژیم غذایی، فعالیت بدنی، و قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش نیز بر خطر ابتلا به سرطان تأثیر می‌گذارند. التهاب مزمن که اغلب به دلیل عفونت‌ها یا شرایط خودایمنی ایجاد می‌شود، محیطی را برای توسعه سرطان ایجاد می‌کند.

نتیجه:

توسعه سرطان یک فرآیند پیچیده و چند وجهی است که توسط تأثیر متقابل عوامل ژنتیکی و محیطی هدایت می‌شود. از جهش‌های ژنتیکی اولیه تا سازماندهی یک ریزمحیط حمایتی، سفر از سلول‌های طبیعی به سلول‌های سرطانی شامل بسیاری از رویداد‌های پیچیده است.

درک این مکانیسم‌ها برای توسعه درمان‌های هدفمند و استراتژی‌های پیشگیری بسیار مهم است. پیشرفت‌ها در تحقیقات ژنومی، زیست‌شناسی مولکولی و ایمونولوژی، راه را برای رویکرد‌های پزشکی دقیق، ایجاد درمان‌ها بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی و مولکولی خاص تومور‌ها هموار کرده است.

همانطور که ما به کشف پیچیدگی‌های زیست‌شناسی سرطان ادامه می‌دهیم، امید این است که این دانش به مداخلات مؤثرتر و شخصی‌شده‌تر تبدیل شود و در نهایت نتایج را برای افراد مبتلا به این گروه بزرگ از بیماری‌ها بهبود بخشد.


اگر خواننده جدید سایت «یک پزشک»  هستید!
شما در حال خواندن سایت یک پزشک (یک پزشک دات کام) به نشانی اینترنتی www.1pezeshk.com هستید. سایتی با 18 سال سابقه که برخلاف اسمش سرشار از مطالب متنوع است!
ما را رها نکنید. بسیار ممنون می‌شویم اگر:
- سایت یک پزشک رو در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.
-مشترک فید یا RSS یک پزشک شوید.
- شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید: صفحه تلگرام - صفحه اینستاگرام ما
- برای سفارش تبلیغات ایمیل alirezamajidi در جی میل یا تلگرام تماس بگیرید.
و دیگر مطالب ما را بخوانید. مثلا:

داستان قهرمانانه خواهران میرابال، فعالان دومینیکنی که به سرنگونی یک دیکتاتور کمک کردند

خواهران میرابال: پاتریا، مینروا و ماریا ترزا که در خانواده‌ای کشاورز از طبقه متوسط به دنیا آمدند، در جمهوری دومینیکن زندگی نسبتاً راحتی داشتند.اما با به قدرت رسیدن رافائل تروخیو، دیکتاتور خشن، در سال ۱۹۳۰، زنجیره‌ای از حوادث به راه…

بوئینگ ۷۳۷ بازنشسته به ویلایی لوکس در «بالی» تبدیل شد

یک بوئینگ ۷۳۷ بازنشسته که بر روی صخره‌ای در بالی قرار گرفته، به ویلایی لوکس تبدیل شده است. شرکت Hanging Gardens قرار است در‌ آوریل این ویلا را افتتاح کند. ایده این کار زاییده فکر کارآفرینی به نام فلیکس دنیم است. دنیم در حال حاضر هتل‌های…

محصولات رادیواکتیوی که در قرن بیستم در قالب کالاهای مصرفی عادی به مردم فروخته می‌شدند

پیش از درک خطراتی که قرار گرفتن در معرض تابش‌های رادیواکتیو برای انسان به همراه دارد، مردم و حتی دانشمندان می‌پنداشتند که مواد رادیواکتیو ترکیبات جالبی برای درخشان و نورانی کردن اشیا هستند. در ادامه چند مورد از عجیب‌ترین کاربردهای مواد…

ریز علی خواجوی فرنگی‌ها: چگونه کیت شلی یک قطار را نجات داد؟

در سال 1901، راه آهن شیکاگو و شمال غربی، پل جدیدی را بر روی رودخانه Des Moines در بون، آیووا، در آمریکا افتتاح کرد. این پل رسماً پل راه‌ بون نام گرفت، اما اما مردم محلی به سرعت به آن لقب پل‌های بالای کیت شلی را دادند، به یادبود بانوی قهرمان…

تنهاترین درخت جهان در کجاست؟

در جزیره دورأفتاده کمپبل، واقع در بیش از ۶۰۰ کیلومتری جنوب  نیوزلند، صنوبر منفرد سیتکا روییده که به عنوان تنهاترین درخت روی زمین شناخته شده است.نزدیکترین درخت نزدیک به آن آن بیش از ۲۲۰ کیلومتر دورتر، در جزایر اوکلند است، در حالی که…

۱۰ واقعیت جذاب درباره جی رابرت اوپنهایمر -پدر بمب اتمی و سوژه فیلم جدید کریستوفر نولان

جولیوس رابرت اوپنهایمر بیشتر به عنوان فیزیکدانی شناخته می‌شود که به ساخت اولین بمب اتمی کمک کرد. اما سنگ‌ها و کانی‌ها عشق اول او بودند و او همچنین شاعرمسلک بود.اوپنهایمر آزمایشگاهی را رهبری کرد که اولین بمب اتمی را ساخت و با موفقیت…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.