داستان حاملگی در کشورهای فقیر و غنی

سازمان بهداشت جهانی روند بارداری
۶ زن، در ۶ کشور جهان را بررسی کرده و آنها را با هم مقایسه کرده.این ۶ مادر در
کشورهای بولیوی، مصر ، اتیوپی، بریتانیا ، هند و لایوس دوران بارداری خود را طی
کرده‌اند.به اینجا بروید.

pregnancy.jpg


 

نظرات بسته شده است.