دنیا را از چشمان پرندگان ببینید

مایکروسافت در سرویس
Windows Live Local
خود این امکان را مهیا کرده است که عکسهایی

را که از شهرهای بزرگ جهان  از ارتفاع پایین
تهیه شده ، ببینید. به این عکسها مایکروسافت نام
bird's eye images

داده است . این شهرها در حال حاضر شامل
New York
،
Los Angeles, San Francisco, Boston, Seattle ،
Las Vegas

هستند. در اینجا می‌توانید توضیحاتی در مورد سرویس جدید مایکروسافت
را مطالعه کنید.

windowslivelocal.jpg

نظرات

  1. Reading your content just made my day. Keep the good work.

دیدگاه بسته است.