یک سایت خبری جالب

سایت
۱۸۰° news
 ، خبرهای مهم را از
خبرگزاریها و سایتهای خبری معتبر جهان گردآوری می‌کند. یک نکته جالب در این سایت ،
چینش خبرهای مهم بر اساس رای بازدیدکنندگان است. خبرها در کاتگوریهای مختلف
تقسیم‌بندی شده‌اند.

180nlogo.gif

 

نظرات بسته شده است.