تأثیر فشار خون بر کلیه: نفرواسکلروز – داروی مناسب فشار خون در کسانی که مشکل کلیه دارند

0

هیپرتانسیون دومین علت شایع بیماری مزمن کلیه بوده و علت بیش از ۲۵ درصد موارد بیماری مزمن کلیه را تشکیل می‌دهد.

نفرواسکلروز ناشی از هیپرتانسیون در نتیجه هیپرتانسیون کنترل نشده طول کشیده ایجاد شده و باعث ایسکمی مزمن گلومرول‌ها می‌گردد. معمولاً، پروتئینوری خفیف وجود دارد.

بیماری مزمن کلیه غیردیابتی یک اندیکاسیون حتمی درمان ضد فشار خون با داروهای مهار کننده ACE یا ARB به عنوان داروی اصلی، می‌باشد.

مهار کننده‌های ACE باعث گشادی بیشتری در شریانچه‌های وابران کلیه شده و بدین وسیله فشار داخل گلومرولی را به حداقل می‌رسانند.

برعکس، گشادکننده‌های شریانی نظیر CCB های دی هیدروپیریدینی اگر بدون مهار کننده‌های ACE یا ARB استفاده شوند، به طور ارجح باعث گشاد شدن شریانچه آوران کلیه شده و مکانیسم خود تنظیمی کلیه را مختل می‌کنند.

اگر BP سیستمیک به مقدار کافی پایین نیاید، هیپرتانسیون گلومرولی می‌تواند ایجاد شود. تنها در صورتی مصرف مهار کننده‌های ACE متوقف می‌شود که سطح سرمی +K به بیش از mmol/L5.6 برسد یا میزان افزایش غلظت کراتی‌نین سرم بیش از ۳۰ درصد مقدار پایه باشد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.