گالری عکس: به این افراد که احتیاط و ایمنی را به شوخی می‌گیرند، چه باید گفت؟!

0

گاهی تصور می‌کنیم که اینها فقط مخص کشور خودمان هستند:

شوخی گرفتن پروتکل‌های ایمنی، مجهز نبودن مراکز امداد، کم کردن بودجه‌های ایمنی و اورژانس، ساختمان‌سازی‌های غیراستاندارد و پرسنلی که باد در سر دارند و می‌گویند که استادکار که نیاز نیست مثل یک آدم مبتدی ترسو باشد و حادثه برای آنها نیست.

اما حوادث عجیب و غریبی که ختم به اورژانس و تروماهای ناجور و مرگ و آسیب‌دیدگی دائمی می‌شوند، در همه جای دنیا رخ می‌دهند. در اینجا عکس‌هایی را با هم مرور می‌کنیم که نشان می‌دهند افراد چگونه ساده‌ترین احتیاطها را رعایت نکرده‌اند:

از کار انداختن سیستم هشدار دود و آتش در یک هنل از بس آلارم می‌داد!

تعمیر اوله آب در مصر:

خلاقیت: به فکر کس دیگری نرسیده بود، چطور از نشستن بخار روی عینک ایمنی جلوگیری کند!

حتی نگاه کردن به این عکس هم دردناک است!

من که مشکلی نمی‌بینم! شما چطور؟!

بر دار می‌شود تا کارش را متعهدانه انجام دهد!

ایمنی کار در سال ۱۹۴۳: نردبان‌ها را ببینید

پله خروجی اضطراری در این کالج:

متاسفانه نخستین باری که در این خروجی این اضطراری باز شد، موقع حادثه بود!

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.