خاکستر هسته‌ای یا اتمی چیست؟

0

گرد و خاک و سایر مواد معلق در هوا که در اثر انفجار اتمی، یعنی از بمب هسته‌ای با اتمی بوجود آمده باشد خاکستر اتمی گفته می‌شود. این خاکستر، هوا، خاک و آب را آلوده کرده یا مسموم می‌سازد.

خاکستر هسته‌ای بعلت دارا بودن رادیواکتیویته، می‌تواند دنیا وفضای اطراف ما را آلوده سازد، بدین معنی که این خاکستر محتوی انواع مینی از اتمهائی است که شکسته می‌شوند. چون این اتم‌ها شکسته می‌گردند مقدار کمی نیرو و ماده خارج می‌سازند که آن‌ها را تشعشعات هسته‌ای با اتمی می‌نامند.

هر انفجار هسته‌ای، طوفان عظیمی از آتش و حرارت و مقدار زیادی اتم‌های رادیو اکتیو تولید می‌کند. این اتم‌های رادیواکتیو با ذرات گرد و خاک زمین مخلوط می‌گردند. هزار‌ها تن گرد مواد رادیواکتیو در اثر انفجار اتمی در داخل جو وارد شده و بصورت خاکستر اتمی به زمین بر می‌گردد.

سنگین‌ترین ذرات این مواد در مدت چندین دقیقه یا چند ساعت پس از انفجار هسته‌ای، بر روی زمین فرود می‌آید. ذرات سبکتر ابتدا بالا رفته و بعد بکندی بطرف پائین می‌آیند و حتی ممکن است که کره زمین را بمدت چندین ماه یا حتی برای چند سال دو بزنند ولی عاقبت این ذرات با برف. باران و غبار و مه به زمین میریزند.

خاکستر هسته‌ای را که در خارج از بدن انسان بر زمین میریزد، می‌توان شسته و برطرف نمود ولی اگر خاکستر اتمی وارد بدن آدمی گردد برای سالیان متمادی در بدن باقی می‌ماند. خاکستر اتمی با هوا، آب و غذا وارد بدن انسان می‌شود ولی اساسا بیشتر از راه غذا وارد بدن می‌شود. خاکستر اتمی روی برگ درختان و میوه‌های آن‌ها نیز می‌نشیند. همچنین روی خاک فرود آمده و از راه ریشه داخل درخت یا نبات می‌گردد. حیوانات این نباتات را می‌خورند سپس انسان‌ها و سایر حیوانات هم از گوشت این حیوانات استفاده می‌کنند،

در داخل بدن، اتم‌های رادیواکتیو که از خاکستر اتمی ناشی شده‌اند نوعی اشعه از خود خارج می‌سازند، بنابراین وقتیکه تشعشعات زیادی از یاخته‌های زنده عبور کنند، به یاخته‌ها صدمه‌زده و یا دفاع بدن را در مقابل بیماری‌ها ضعیف می‌سازند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.