چرا برخی تصور می‌کنند شبدر چهار برگ خوش یمن است؟!

0

آرزوی بشر در حفاظت خویش از نیرو‌های ناشناخته و یا خلق یک طالع خوب برای خود او، به هزاران هزار افکار موهوم پرستی در دنیا منجر می‌شود. در حقیقت به سختی می‌توانیم افکار موهوم پرستی را بین آن‌هایی که تصور می‌شود طالع خوب پیش می‌آورند، و آن‌هایی که طالعت بد پیش می‌آورند تقسیم‌بندی می‌نمائیم.

اعتقاد مردم در سراسر دنیا براین است که شبدر چهار برگ نشانه آینده خوب و سعادت می‌باشد.

این یک اعتقاد قدیمی است و کسی نمی‌تواند دقیقا بگوید که چگونه یا از کجا شروع شده است، ولی افسانه‌ای قدیمی وجود دارد. که بعضی از مردم به آن معتقدند و آن این است که وقتی «حوا» ۱۸ از بهشت رانده شد. او یک شبدر چهار برگ با خود برد. از آنجائیکه شبدر ذره‌ای از چمن باغ بهشت بود، بعنوان نشانه خوشبختی، هنگامی که در باغ کسی یافت شود، در نظر گرفته شد.

عقیده‌ای که بسیار متداول بوده و توضیح آن مشکل است، خوش یمنی نعل اسب می‌باشد. تقریبا هر کشوری افسانه با سنت مختلفی در ارتباط با نعل اسب دارد. ایرلندی‌ها می‌گویند که اسب در اصطبل می‌باشد، جائیکه مسیح متولد شد، و بنابراین نعل اسب قدرت جادویی دارد.

در روسیه نعلبند بعنوان جادوگر در نظر گرفته می‌شد و ادعا بر این بود که از نعل اسب بعنوان یک طلسم در انجام جادو استفاه می‌کند. و حتی رومی‌های باستان نیز اعتقاد داشتند که پیدا کردن یک نعل اسب از قالب خارج شده در وسط جاده شخص را از بیماری حفظ خواهد نمود. ممکن است علت این اعتقاد، این است. که آهن زمانی بعنوان یک طلسم خوشبختی محترم شمرده می‌شد.

از زمانیکه نشانه‌های بدیمنی رایج شد، ترس از گربه سیاه یکی از قدیمیترین آن‌ها بوده است. در قرون وسطی، زمانی که مردم به جادوگران اعتقاد داشتند، چنین می‌پنداشتند که جادوگران و ارواح شیطانی به شکل گربه سیاه می‌باشند.

امروزه هنوز بسیاری از مردم از دیدن گربه سیاه در سر راهشان ناراحت می‌شوند.

عقیده دیگر مبنی براینکه آئینه شکسته بدیمن است، به زمان‌های قدیم باز می‌گردد. در یونان باستان اعتقاد بر این بود که فرد، اراده و خواست خدایان را در آئینه می‌بیند. بنابراین اگر آئین‌های ناگهان می‌شکست، بدین معنی بود که خدایان نمی‌خواهند، شخص آینده‌اش را ببیند زیرا چیز‌های ناخوشایندی را نشان می‌دهد.

رومی‌ها معتقد بودند که سلامت فرد هر هفت سال یکبار تغییر می‌کند. از آنجائیکه آئینه، سلامت شخص را منعکس می‌ساخت، آن‌ها فکر می‌کردند که آئینه شکسته بدین معنی است که سلامت یک شخص برای هفت سال از بین می‌رود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.