چگونه گیاهان روی زمین پدید آمدند؟

0

بنا به فرضیه‌های علمی. زمانی بر روی کره زمین هیچگونه نباتی وجود نداشت. پس از صد‌ها میلیون سال، لکه‌های بسیار ریز پروتوپلاسم برروی زمین ظاهر شده است. پروتوپلاسم نام ماده رنده‌ای است که در نباتات و حیوانات دیده می‌شود. برابر این فرضیه این لکه‌های اصلی پروتوپلاسم، آغاز پیدایش کلیه نباتات و حیوانات کره ما بوده‌اند.

رفته رفته لکه‌های پروتوپلاسمی تبدیل به نبات گردیده و دیواره هائی ضخیم پیدا کرده و در یک نقطه قرار گرفتند. آن‌ها همچنین نوعی ماده سبزرنگ که بنام « کلروفیل ) مشهور است تولید کرده و این عمل یعنی تولید کلروفیل » آنهارا قادر ساخت که بتوانند از مواد موجود در هوا، آب و خاک تعذیه کنند. از این گیاهان سبز اولیه، گیاهانی تک سلولی بودند که بعدا تشکیل گیاهان چند سلولی را دادند. چون آن‌ها حفاظتی در برابر خشک شدن نداشتند مجبور بودند که در آب بمانند. امروزه بعضی از انواع این گیاهان هنوز بصورت گذشته زندگی می‌کنند که البته تا انداز‌های تکامل پیدا کرده‌اند و ما آن‌ها را ( جلبک» می‌نامیم.

رشته‌ای از گیاهانی هه بوجود آمدند که غذای خود را بدون استفاده از کلروفیل بدست می‌آوردند. این گیاهان فاقد سبزی بوده و به آن‌ها قارچ گفته می‌شود.

بیشتر گیاهانی که امروزه روی زمین دیده می‌شوند در اثر تکامل تدریجی جلبک‌ها بوجود آمده‌اند. برخی از آن‌ها از آب بیرون آمده و با ایجاد ریشه‌های کوچک توانستند خود را به خاک متکی سازند. در آن‌ها همچنین برگ‌های کوچکی با پوشش خارجی پدید آمد که مانند حفاظی در برابر خشک شدن بود. این گیاهان تبدیل به خزه‌ها و سرخس‌ها شدند.

کلیه گیاهان اولیه یا بوسیله تقسیم ساده یاخته یا از طریق‌ها گئ تولید مثل می‌کرده‌اند. هاگ‌ها عبارت از یاخته‌های گردی هستند که گاهی شبیه دانه بوده لیکن چون دانه محتوی ذخیره مواد غذایی نیستند. بسرور زمان بعضی از این گیاهان گلهائی بوجود آوردند که تخم یا دانه واقعی گیاه از آن‌ها تولید شد.

بنا بر این دو نوع گیاه با دانه مختلف پدید آمد که اولین نوع دارای دانه‌های لخت و بدون پوسته و دیگری دارای دانه‌های پوسته دار یا محفوظ بود. هر یک از این دو نوع گیاه بعدا تکامل یافته و انواع واقسام گیاهان و نباتات دیگری را بوجود آوردند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.