در بیماری کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک، چه چیزهایی باعث افزایش خطر مرگ ناگهانی می‌شوند؟

0

ریسک فاکتور‌های آریتمی و مرگ ناگهانی در کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک عبارتند از

۱- سابقه ایست قلبی با تاکیکاردی بطنی مداوم

۲- ضخامت دیواره بطنی بیشتر از ۳۰ میلی متر

٣- سنکوپ (به خصوص اگر فعالیتی یا عود‌کننده باشد)

. ۴- سابقه مرگ ناگهانی در بستگان درجه یک بیمار

مرگ ناگهانی قلبی به علت تاکی آریتمی‌های بطنی یکی از عوارض مهم کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک بوده که بیشترین شیوع را در جوانان بی‌علامت کمتر از ۳۵ سال دارد.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.