عفونت‌ های باکتریایی ناشی از انتقال فرآورده‌های خونی

0

اتیولوژی:

به دلیل آنکه اغلب باکتری‌ها در دمای پایین رشد نمی‌کنند، گلبول قرمز متراکم (Packed cell) و FFP منبع شایعی برای باکتری‌ها نمی‌باشند. بعضی از باکتری‌های گرم منفی می‌توانند در دمای ۱ تا ۶ درجه سانتیگراد رشد کنند. عفونت‌های مرتبط با ترانسفوزیون گلبول‌های قرمز متراکم (PRBC) به وسیله آلودگی با پرسینیا، سودوموناس، سراشیا و گونه‌های آسینتوباکترو E – Coli رخ می‌دهند.

پلاکت‌های تغلیظ شده چون در دمای اطاق نگهداری می‌شوند، بیشتر آلوده می‌شوند. این آلودگی بیشتر با باکتری‌های پوستی از جمله ارگانیسم‌های گرم مثبت مثل استافیلوکوک‌های کوآگولاز منفی است.

تظاهرات بالینی:

افرادی که فرآورده‌های خونی آلوده به باکتری دریافت می‌کنند، بلافاصله یا در عرض چند دقیقه تا چند ساعت به صورت ناگهانی و برق‌آسا دچار تب و لرز می‌شوند که ممکن است به سمت شوک و DIC پیشرفت نمایند.

درمان:

در صورت شک به این واکنش اقدامات زیر باید انجام شوند:

١- تزریق خون سریعا قطع شود.

۲- علائم شوک، درمان شده و برای بیمار آنتی بیوتیک وسیع الطیف آغاز گردد.

٣- کیسه خون جهت کشت و رنگ‌آمیزی گرم به آزمایشگاه ارسال شود.

۴- اطلاع به بانک خون برای بررسی خطا‌های سرولوژیک


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.