نحوه جذب کربوهیدرات‌ها در حین فرایند گوارش و جذب غذا را توضیح بدهید

0

کربوهیدرات‌ها به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند: مونوساکارید‌ها، دی ساکارید‌ها و پلی ساکارید‌ها.

گلوکز نوعی مونوساکارید شش کربنی است در حالی که ریبوز و دئوکسی ریبوز مونوساکارید‌های پنج کربنی‌اند. ساکارز (قند نیشکر) و لاکتوز (قند شیر) از دی ساکارید‌ها هستند.

پلی ساکارید‌ها (مانند نشاسته و گلیکوژن) پلیمرند و از تعداد زیادی مونوساکارید (گلوکز) تشکیل شده‌اند.

مراحل گوارش و جذب کربوهیدرات‌ها

آمیلاز بزاق و لوزالمعده، نشاسته را به دی ساکارید مالتوز و مولکول‌هایی درشت‌تر از دی ساکارید تبدیل می‌کند. و یاخته‌های روده باریک، آنزیم‌هایی دارند که این مولکول‌ها را به مونوساکارید تبدیل می‌کنند و مونوساکارید‌ها می‌توانند وارد یاخته‌های روده باریک شوند.

گلوکز از طریق هم انتقالی (همراه با س دیم) وارد یاخته‌های پوششی روده می‌شود. این روش نوعی انتقال فعال است که انرژی لازم برای انجام آن از شیب غلظت سدیم تأمین می‌شود.

پمپ سدیم – پتاسیم با فعالیت خود در غشای یاخته‌های روده، یون‌های س دیم را به مایع بین یاخت‌های انتقال می‌دهد و با این کار سبب حفظ شیب غلظت سدیم می‌شود.

گلوکز از طریق انتشار تسهیل شده از یاخته‌های پوششی پرز به مایع بین یاخت‌های می‌رود و سپس وارد مویرگ‌های خونی پرز می‌شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.