هسته سلول چیست و چه ساختار و عملکردی دارد؟

0

هسته، مرکز تنظیم فعالیت‌های یاخته و حاوی کروموزوم‌ها (فام تنها) است. هر فامتن یوکاریوتی از دنای خطی و تعدادی پروتئین تشکیل شده است که مهم‌ترین آن‌ها هیستون نام دارد.

هسته، بیشتر دنای یاخته یوکاریوتی را در خود جای داده است. در یاخته‌های انسان و سایر جانوران، مقدار کمی دنا نیز درون راکیزه (می‌توکندری) قرار دارد. هسته توسط دو غشا احاطه شده است که هر یک از آن‌ها همانند غشای یاخته، ساختاری دولایه دارد. | درون هسته، یک یا چند توده به نام هستک مشاهده می‌شود.

بیشتر یاخته‌های انسان، تک هسته‌ای، برخی دوهسته‌ای (برخی یاخته‌های ماهیچه قلبی) برخی چندهست‌های ماهیچ‌های اسکلتی) و برخی نیز بدون هسته (گویچه قرمز بالغ) هستند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.