زندگینامه مولانا جلال الدین رومی

0

زادروز: حدود ۳۰ سپتامبر ۱۲۰۷ میلادی، بلخ اواقع در افغانستان کنونی) – درگذشت: حدود ۱۷ دسامبر ۱۲۷۳ میلادی)

جلال الدین رومی برجسته‌ترین عارف – صوفی و شاعر زبان فارسی) سرایندهی سرود‌های تغزلی و اثر ارجمند مثنوی معنوی است. آوازهی بلند او برخاسته از آفرینش سروده‌های یادشده است. مثنوی معنوی سروده‌ای است که بر اندیشه‌های عرفانی و ادبیات در سراسر جهان اسلام تأثیری ماندگار داشته است. پس از درگذشت مولوی، شاگردان و مریدان او در «طریقت مولویه»، سازمان یافتند.

بهاء الدین ولد، پدر جلال الدین رومی، خود عارف کلامی، نویسنده و مدرس بود. بهاءالدین ولد به دلیل اختلاف با حاکم وقت یا خطر قریب الوقوع هجوم مغول‌ها حدودا در سال ۱۲۱۸ میلادی، همراه با خانواده‌ی خود زادگاهشان را ترک کردند. بر پایه‌ی داستان و روایتی، خانواده بهاء الدین ولد در شهر نیشابور با فریدالدین عطار، شاعر و عارف شناخته شده، دیدار کرد. فریدالدین عطار در این دیدار، جلال الدین رومی را ستود. بهاء الدین ولد و خانواده‌اش پس از زیارت، از راه خاورمیانه به آناتولی (روم، انتخاب لقب رومی از سوی جلال الدین به همین دلیل است) منطقه‌ای برخوردار از صلح و‌آسایش و تحت فرمانروایی ترکان سلجوقی بود، رسیدند. آن‌ها به جهت درگذشت مادر جلال الدین، و‌ زاده شدن نخستین پسر او، مدتی کوتاه در لارنده قرامان کنونی در ترکیه امروز) توقف کردند و در سال ۱۲۲۸ به پایتخت، یعنی قونیه، فرا خوانده شدند. بهاء الدین ولد در این زمان، در یکی از مدارس (دینی) متعدد به تدریس پرداخت و پس از درگذشت او در سال ۱۲۳۱ میلادی پسر وی جانشین پدر در این جایگاه شده

یک سال پس از درگذشت بهاءالدین ولد، یکی از مریدان پیشین او به نام برهان الدین محقق ترمذی، به قونیه بازگشت و جلال الدین رومی را با برخی از اصول عرفانی، که آن را در ایران گسترش داده بود، به طور عمیق‌تری آشنا کرد؛ به عبارت دیگر تربیت مولانای رومی را در علوم ظاهری و باطنی بر عهده گرفت. برهان الدین محقق که در تربیت معنوی جلال الدین رومی سهم بسزایی داشت، حدودا در سال ۱۲۴۰ میلادی قونیه را ترک کرد. جلال الدین رومی ظاهرا انجام یک یا دو سفر به سوریه را (غیر از ارتباط‌های او با حلقه‌های عرفانی سوری که پیش از رسیدن خانواده‌ی وی به قونیه برقرار شده بود) پذیرفت. مولانای رومی احتمالا در آن جا بود که به دیدار ابن عربی رفت، حکیمی که شاگرد و فرزندخواندهی او صدرالدین قونیوی دوست و همکار جلال الدین رومی بود.

لحظه سرنوشت ساز زندگی جلال الدین رومی ۳۰ نوامبر سال ۱۲۴۴ بود، روزی که در خیابان‌های قونیه با شمس الدین تبریزی درویش پرهیزگار اهل سلوک و سیاحت دیدار کرد، درویشی که با او نخستین بار شاید در سوریه روبه رو شده بود. شمس تبریزی نمی‌توانست با هیچ یک از اعضای حلقهی عرفان سنتی مرتبط شود. با این همه، شخصیت خیره‌کننده و پرنفوذ شمس، راز‌های شکوه و زیبایی خدایی را برای جلال الدین رومی آشکار کرد. این دو عارف ماه‌ها در کنار هم زندگی کردند و مولانای رومی به دلیل شیفتگی وافر به شمس، نسبت به مریدان و خانواده‌ی خود بی‌توجه بود، تا آن جا که فشار مریدان فتنه جو، شمس را بر آن داشت که در فوریه‌ی سال ۱۳۴۶ میلادی، قونیه را ترک کند. مولانای رومی از دوری شمس سخت اندوهگین شد و سلطان ولد پسر ارشد خود را در پی او فرستاد، و سرانجام شمس تبریزی را از سوریه به قونیه باز گرداند. با این همه خانوادهی جلال الدین رومی، پیوند تنگاتنگ او با محبوبش شمس را برنتافت. از این رو شمس در سال ۱۲۴۷ میلادی در یک شب برای همیشه ناپدید شد. در سدهی بیستم میلادی در پی جستجوی دراز و دامنه دار، اثبات شد که شمس در همان سال، نه بدون اطلاع پسر ارشد جلال الدین رومی، به قتل رسید و در چاهی نزدیک قونیه، که هنوز باقی است، با شتاب به خاک سپرده شد.

این تجربه‌ی عشق، اشتیاق، و شکست از مولانای رومی شاعری درخشان ساخت. سروده‌های او، غزل‌ها (حدود ۳۰۰۰۰ بیت) و رباعیات پرشمار، پهنه‌های گونه‌گون عشق وی را بازتاب می‌دهند. پسر جلال الدین رومی در این زمینه درباره‌ی پدر خود می‌نویسد: «او خود را در شمس یافت، درخشان چون ماه. » جلال الدین رومی با آوردن نام پر کشش شمس در پایان بیشتر سروده‌های تغزلی‌اش، به جای تخلص خود، یگانگی عاشق و معشوق را نمایان می‌کند. دیوان شمس، بازنمای واقعی تجربه‌های مولانای رومی در زمینه‌ی شعر است، اما زبان شاعر هرگز در فراز معنوی متعالی یا نظر پردازی‌های مبهم گم نمی‌شود. این زبان تو که با ریتم و ضرب آهنگ نیرومند خود به پیش می‌رود، گاه کمابیش فرم و قالب شعر‌های عامیانه به خود می‌گیرد. به گفته‌ی رویدادنگاران، به نظر می‌رسد که مولانای رومی، بسیاری از چنین اشعاری را در حالت وجد و شور، و برانگیختگی با شنیدن نوای نی یا کوس و دهل، چکش کاری طلافروشان، یا صدای آسیاب آبی در منطقهى «مرام» قونیه که شاعر همراه با مریدانش برای دیدار و لذت بردن از چشم انداز‌های زیبای طبیعت به آنجا می‌رفت، سروده است.

جلال الدین رومی، بازتاب زیبایی درخشان خورشید دین را پیدا و سهیم شدن گل‌ها و پرندگان را در عشق خود احساس کرد. مولانا شعر را غالبابا رقص سماع (چرخش بدن و حالت خلسه برای اهداف معنوی، مترجم همراه می‌کرد، و بسیاری از سروده‌های او در تجمعات عرفانی به صورت ترانه‌های صوفیانه خوانده می‌شد. در شعر جلال الدین رومی ضرب آهنگ و سماع سخت به هم آمیخته‌اند.

مولانای رومی چند سال پس از درگذشت شمس تبریزی، شیفتگی همانندی را در آشنایی با زرکوب عامی و بی‌سوادی به نام صلاح الدین زرکوب در خود احساس کرد. گفته می‌شود روزی در بازار قونیه از مقابل مغازهی زرکوبی صلاح الدین می‌گذشت که صدای ضربه‌های چکش را شنید. از صدای ضرب چکش به رقص درآمد. صاحب مغازه (صلاح الدین) از دیرباز یکی از نزدیک‌ترین و وفادار‌ترین مردان مولانا بود. بعد‌ها دختر صلاح الدین زرکوب، همسر پسر ارشد مولوی شد. عشق به صلاح الدین زرکوب نیز الهام بخش مولوی در سرودن شعر بود. با درگذشت صلاح الدین زرکوب مولانا در اندوهی بزرگ فرو رفت. بار این فراق بسیار سبک‌تر از هجران شمس بود، اما مولانای رومی می‌بایست کارگزاری دیگر به جای صلاح الدین بنشاند. در این زمینه نظر مولوی به حسام الدین چلبی بود. حسام الدین چلبی، عشق معنوی مولانای رومی و جایگزین صلاح الدین زرکوب شد. مولوی اثر بزرگ خود مثنوی معنوی را به سفارش حسام الدین چلبی سرود، حسام الدین چلبی از مولانا خواست که از نمونه‌های شعری شاعرانی چون عطار و سنایی که آموزه‌های عرفانی را در سروده‌های بلند خود می‌آوردند و در میان آن‌ها حکایات، لطایف خنده دار، افسانه‌ها، داستان‌ها، ضرب المثل‌ها و تمثیل‌ها جای می‌دادند، پیروی کند. صوفیان، عارفان و مریدان مولانا، آثار عطار و سنایی را به طور گسترده می‌خواندند. مولانا، پیشنهاد حسام الدین چلبی را پذیرفت و در پی آن در طول سال‌های بعد مثنوی معنوی را در ۲۶۰۰۰ بیت سرود مثنوی معنوی تمام جنبه‌های گوناگون تصوف در سدهی ۱۳ میلادی را بازنمایی و تجربه‌ی عشق الهی را بیان می‌کند. از دیدگاه مولوی هم صلاح زرکوب و هم حسام الدین چلبی، جلوه‌های تازهی شمس الدین تبریزی، نور فراگیر، بودند

مولانای رومی پس از به پایان بردن مثنوی معنوی چشم از جهان فرو بست. او برای همیشه عضو ارجمند و گرانقدر جامعه‌ی قونیه باقی ماند؛ مقامات برجسته و راهیان مسیحی خواهان دیدار و معاشرت با او بودند. حسام چلبی جانشین جلال الدین رومی بود، و پس از او سلطان ولد به جای وی نشست. سلطان ولد، انجمن‌های نامنسجم اخوت مریدان جلال الدین رومی را در قالب طریقت مولویه، سازماندهی کرد. این فرقه از مریدان مولانا به خاطر رقص سماع، که بخش اصلی آداب و مراسمشان را تشکیل می‌دهد، به دراویش چرخان» معروف‌اند. گزارش‌های شاعرانه‌ی سلطان ولد دربارهی زندگی پدرش مهم‌ترین و معتبرترین منبع شناخت و آگاهی از شکوفایی و گسترش معنوی اندیشه‌ی مولوی است. آرامگاه جلال الدین رومی، گنبد سبز، امروزه به صورت موزه در قونیه، همچنان زیارتگاه هزاران دیندار از تمام ادیان در سراسر جهان است.

اگر خواننده جدید سایت «یک پزشک»  هستید!
شما در حال خواندن سایت یک پزشک (یک پزشک دات کام) به نشانی اینترنتی www.1pezeshk.com هستید. سایتی با ۱۸ سال سایقه که برخلاف اسمش سرشار از مطالب متنوع است!
ما را رها نکنید. بسیار ممنون می‌شویم اگر:
- سایت یک پزشک رو در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.
-مشترک فید یا RSS یک پزشک شوید.
- شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید: صفحه تلگرام - صفحه اینستاگرام ما
- برای سفارش تبلیغات ایمیل alirezamajidi در جی میل یا تلگرام تماس بگیرید.
و دیگر مطالب ما را بخوانید. مثلا:

عکس‌هایی از حوادث ناگوار که با کمی «احتیاط» و عقل قابل پیشگیری‌اند

گاهی ما در کارهایمان به اصطلاح از خلاقیت استفاده می‌کنیم یا سعی می‌کنیم کاری را بدون اینکه وسایل لازمش را داشته باشیم با چیزهای بی‌ربط، در زمان کم، تمام کنیم. خب راستش گاهی شانس می‌آوریم و پز می‌دهیم که خلاقیت داشته‌ایم، اما خیلی وقت‌ها…

سخت است باور کنیم که این عکس‌ توهم‌برانگیز، واقعا عکس است و نقاشی نیست – چرا علیرغم هوش مصنوعی…

اخیراً توجه زیادی به جهان‌های فانتزی ایجاد شده در هنر هوش مصنوعی شده است. با این وجود عکاسی هنوز قدرت و تازگی خاص خودش را دارد و می‌تواند جادو کند و صحنه‌های فانتزی خیره‌کننده ایجاد کند. برخی از عکس‌های تارین گلدمن -عکاس آفریقای جنوبی-…

چگونه ترانه Careless Whisper جورج مایکل موفق‌ترین موسیقی دوره حرفه‌ای او شد

برای پنجمین سال متوالی، ترانه‌ای که جورج مایکل در سال ۱۹۸۴ خوانده بود به عنوان آهنگ مورد علاقه بریتانیا انتخاب شد. این رتبه بندی بر اساس نظرسنجی Smooth Radio به دست آمد که بر اساس آن این ترانه ۳۲۰۰۰ رای به دست آورد. ترانه این سوپراستار فقید…

داستان واقعی اسکینر: روانشناس مشهور دهه ۱۹۴۰- آیا او واقعا دخترش را در داخل یک جعبه برای آزمایشاتش…

بوروس فردریک اسکینر معروف به بی‌اف اسکینر یک روانشناس، رفتارشناس، نویسنده، مخترع و فیلسوف اجتماعی آمریکایی بود. او در ۲۰ مارس ۱۹۰۴ در Susquehanna در پنسیلوانیا به دنیا آمد و در ۱۸ اوت ۱۹۹۰ در کمبریج، ماساچوست درگذشت. اسکینر بیشتر به خاطر…

نمونه‌هایی از بازسازی و دکوراسیون جدید خانه که می‌توانند الگویی برای ما باشند

به سبب نوع معماری، خانه‌های ما معمولا خیلی زود دمده یا به اصطلاح کلنگی می‌شوند. شرکت‌‌های بازسازی خانه مدتی است بسیار زیاد شده‌اند. اما شک و تردید زیادی در مورد میزان کارایی بسیاری از آنها وجود دارد. برخی از آنها اصلا به تقویم کاری متعهد…

همکاران سمی چه بلایی می‌توانند سرتان بیاورند + گالری عکس

همکاران شما ممکن است زیاد آدم‌های بدی به نظر نرسند و جلوه خارجی‌شان خیلی محبوب و موجه هم باشد. اما باید کسی مدتی نزدیک آنها کار کرده باشد تا بداند که چه بلایی سر زندگی و آسایش شما می‌توانند بیاورند. هیچ وسیله‌ای را نباید به آنها قرض داد و…

آگهی متنی در «همه» صفحات
ایمپلنت دندان / عمل اسلیو معده / کلینیک زیبایی / عمل بای پس معده / بهترین جراح چاقی / متخصص زنان رشت / خرید گوشی با حکمت کارت / پمپ آب صابون / buy telegram members / جراحی چاقی تهران / پی آر پی موثرترین درمان آرتروز زانو / دکتر فارغ پور – متخصص زنان / خرید خودنویس / خرید دستگاه لیزر تیتانیوم / پمپ اسید / خدمات پرداخت ارزی نوین پرداخت / کمپ ترک اعتیاد / دانلود سریال / انواع مکمل های زینک / کلاه کاسکت / درمان سریع سیاتیک و دیسک کمر / متخصص زنان / کلاه کاسکت / لمینت متحرک دندان / کاشت مو / شیشه اتومبیل / دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش / ثبت برند / سرور مجازی / فروشگاه اینترنتی زنبیل / مشاوره حقوقی تلفنی / وکیل / خرید ساعت دیواری / لیزر درمانی بواسیر / ساعت تبلیغاتی / تجهیزات پزشکی / خرید سرور مجازی / تعمیر ماشین ظرفشویی / خرید تتر / متخصص ارتودنسی / چاپ لیوان / حمل بار دریایی از چین / بهترین سریال های ایرانی / داروخانه اینترنتی آرتان / فروشگاه آنلاین زوجیم / چاپ کلاه / کاشت مو / درمانکده / کاشت مو / پزشکا / قیمت ساک پارچه ای / تحلیل تکنیکال فارکس / سایت نوبت دهی دکتریاب / بهترین دکتر لیپوماتیک در تهران / بهترین سریال های کره ای / دکتر فارمو / کتاب صوتی رایگان / تولید محتوا / دانلود نرم افزار / مجتمع فنی ونک / سریال جدید / داروخانه آنلاین تینا / سایت ترجمه تخصصی رایت می /

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

•• 4 5