هزارتویی از درزها و شکاف‌های صخره‌ای در اونتاریو، به مانند یک کوچه تنگ دیدنی در دل طبیعت وحشی!

0

مناظر دره‌های ژرف و صخره‌هایی با بافت و ارتفاع و بزرگی متفاوت در دنیا فراوان هستند، اما تصور کنید که از طریق ورودی‌ای وارد سرزمینی ناشناخته بشوید که متشکل از درزهایی پیچیده، تو در تو و هزارتو مانند در دل صخره‌ها باشد. اینجا بخش سیدنهام مسیر راه‌پیمایی بروش در جنوب اونتاریو کانادا است.

در واقع درزهای کوچکی در صخره‌ها در طول زمان به تدریج توسعه یافته‌اند و این منظره عجیب را ایجاد کرده‌اند. طول این مسیر ۱.۵ تا ۲ کیلومتر است و به یک جنگل از درخنان سدار و یک چمنزار منتهی می‌شود.

تصیه می‌شود که بازدیدکنندگان کفش‌های مناسبی هنگام ورود بپوشند، چون در بخش‌هایی زمین به شدت گل آلود است و ناپایدار است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.