آیا واقعا خواب‌ها و رؤیا‌ها از آینده خبر می‌دهند؟

0

اگر تمام عقاید خرافاتی در ارتباط با رویا که از ابتدا تا به حال وجود داشته‌اند، جمع‌آوری شوند، می‌توان با آن‌ها یک کتابخانه تشکیل داد. اکثر این خرافات مربوط به تعبیر رویا‌ها بوده که در ارتباط با مسائل آینده می‌باشند.

اعتقاد به پیش بینی آینده از روی رؤیا‌ها، تنها مختص بشر اولیه نبود در اروپا فالگیر‌هایی ادعا داشتند که می‌توانند آینده یک فرد را از روی رؤیا‌های او پیشگویی کنند. در دوران قدیم یک فن متعارف بود و «تفأل از روی خواب» نام داشت که از لغت یونانی oneiros به معنای رؤیا، گرفته شده است. البته می‌دانیم که امروزه نیز بسیاری از افراد کتاب‌های تعبیر خواب را برای کمک به پیش بینی آینده از روی خواب‌های خود، خریداری می‌کنند.

امروزه اعتقاد دانشمندان در مورد تعبیر رؤیا‌ها چیست؟ چرا بعضی از چیز‌ها را فقط در خواب می‌بینیم و معنای این‌ها چیست؟ اولا علم، این اعتقاد را که خواب‌ها، پیامی برای ما هستند، حال از هر منبعی که آینده را پیش بینی می‌کنند، نمی‌پذیرد.

موضوع رؤیا‌ها: از منابع مختلفی سرچشمه می‌گیرد. ممکن است ناشی از محرک‌هایی باشد که در هنگام خواب، ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مانند یک صدا یا احساس سردی دریا‌ها و یا وزش یک نسیم در اطراف. همچنین ممکن است حاصل از تجارب گذشته، مسائل مورد علاقه و یا تمایلات مفرط ما باشد. بعضی اوقات در خواب، تجارب گذشته را به همان دقتی که اتفاق افتاده‌اند، تکرار می‌کنیم و در مواقع دیگر وقایع در خواب، دوباره حادث می‌شوند. ولی موضوع رؤیا‌های ما نتیجه تجارب گذشته‌ها بوده و پیش بینی‌کننده آینده نیستند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.