باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن چه هستند؟

0

آیا می‌توانید تصور کنید که برخی چیزها که قطعاً برای زندگی ضروری هستند و در اطراف شما وجود دارند، با این وجود برای استفاده از آن باید از محیط اطراف گرفته شوند؟ یکی از آنها نیتروژن است.

در حدود ۸۰% هوایی را که تنفس می‌کنیم نیتروژن تشکیل می‌دهد که بصورت گاز می‌باشد. اما ما نیتروژن را بدون تغییر بازدم می‌کنیم و تنها از نیتروژن هوا برای رقیق کردن اکسیژن استفاده می‌کنیم بنابراین مقدار زیادی از آن را نمی‌گیریم. پروتوپلاسم ماده‌ای است که در داخل همه سلول‌های زنده وجود دارد، این ماده برای تشکیل، نیاز به نیتروژن دارد و پروتئین‌ها که مواد اساسی غذا می‌باشند از ترکیبات نیتروژن دار ساخته شده‌اند.

بنابراین مهم است که بتوان نیتروژن را از هوا بدست آورد. نحوه این عمل، تثبیت نیتروژن نامیده می‌شود. و بکمک باکتری‌ها می‌توانیم به بهترین نحو اینکار را انجام دهیم.

دو نوع باکتری تثبیت کننده نیتروژن وجود دارد، یکنوع بر روی ریشه گیاهان زندگی می‌کنند و نوع دیگر بصورت آزاد در خاک است. چگونه این عمل را انجام می‌دهند؟ این باکتری‌ها نیتروژن را مستقیماً از هوا می‌گیرند، آن را با اکسیژن ترکیب می‌کنند و سپس از این ترکیب برای ساختن پروتئین استفاده می‌کنند. آن‌هایی که بر روی ریشه گیاهان زندگی می‌کنند عبارتند: از لوبیا، شبدر، یونجه و نخود، که منحصراً بر روی این گیاهان زندگی کرده و بیش از نیاز این گیاهان نیتروژن تثبیت کرده و اضافی را در ریشه‌های خود ذخیره می‌کنند، هنگامی که این گیاهان از بین رفته و با درو می‌شوند مقدار نیتروژن اضافی وارد خاک می‌شود.

وقتی که خاک یک زمین بطور مداوم به مدت طولانی برای کشت استفاده می‌شود و همه محصولات درو می‌گردند، نیتروژن به خاک بر گردانده نمی‌شود، این خاک قادر به تغذیه محصولات جدید نیست بدین علت است که کشاورزان مجبورند که از کود استفاده کنند.

کودهایی که برای جایگزین کردن نیتروژن در خاک استفاده می‌شود، شامل نیترات سدیم، سولفات آمونیم و فضولات حیوانات و پرندگان می‌باشد، امروزه همچنین روش‌های مصنوعی برای تثبیت نیتروژن و بازگشت آن به خاک وجود دارد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.