سکته نخاع چیست و چه علائمی دارد؟

0

انفارکتوس نخاع

آناتومی: ۳ شریان به نخاع خونرسانی می‌کنند: یک شریان قدامی و دو شریان خلفی نخاع توسط شاخه‌های Penetrating شریان قدامی خونرسانی می‌شوند. شریان قدامی نخاع در بالا از شریان‌های ورتبرال منشاء می‌یابد.

۲- خلفی نخاع توسط دو شریان خلفی خونگیری می‌کند.

مناطق درگیر: ایسکمی نخاع در هر سطحی ممکن است رخ دهد ولی سگمان فوقانی توراسیک به علت خونرسانی ضعیف شایعترین منطقه‌ای است که دچار انفارکتوس نخاع می‌شود. در مبتلایان به هیپوتانسیون سیستمیک، انفارکتوس نخاع در نواحی پرخطر یعنی T3-T4 و همچنین در مناطق حد فاصل بین خونرسانی شریان قدامی و شریان‌های خلفی رخ می‌دهد.

 اتیولوژی

۱- آترواسکلروز آئورت، آنوریسم دیسکان آئورت و هیپوتانسیون علل اصلی انفارکتوس نخاع هستند.

۲- سایر علل انفارکتوس نخاع عبارتند از: آمبولی با منشاء قلبی، واسکولیت به علت بیماری‌های کلاژن واسکولار به ویژه SLE و سندرم آنتی بادی ضدفسفولیپید و پارگی آنوریسم آئورت

علائم بالینی

١- انفارکتوس در مسیر شریان قدامی نخاع موجب پاراپلژی پاکوادری پلژی، اختلال حس درد و حرارت و اختلال اسفنکتری می‌شود ولی حس ارتعاش و Position صدمه نمی‌بیند. درد شدید در خط وسط یا درد انتشار یابنده به پشت در سطح ایسکمی وجود دارد. در آغاز به علت شوک نخاعی، تمام رفلکس‌ها از بین ‌می‌روند ولی با گذشت زمان، رفلکس‌ها تشدید یافته و اسپاستیسیتی رخ می‌دهد.

۲- در انفارکتوس شریان‌های خلفی نخاع، حس وضعیت (Position) و ارتعاش از بین ‌می‌روند.

در انفارکتوس قدامی نخاع، حس‌های درد و حرارت مختل شده اما حس‌های ارتعاش و موقعیت به دلیل خونگیری ستون خلفی از دو شریان نخاعی خلفی دست نخورده باقی می‌مانند؛ لیکن در انفارکتوس خلفی نخاع، حس‌های ارتعاش و Position هم از بین ‌می‌روند.

در سطح ضایعه ممکن است MRI غیرطبیعی باشد.

درمان:

درمان به بیماری زمینه‌ای بستگی دارد.

۱- در انفارکتوس نخاع به دلیل ترومبوآمبولی، درمان با دارو‌های آنتیکوآگولان اندیکاسیون ندارد به غیر از مواردی که انفارکتوس کامل نگردیده و در حال پیشرفت است.

۲- در سندرم آنتی بادی ضدفسفولیپید، تجویز آنتیکوآگولان لازم است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.