یک پیک نیک شاد با همکاران، اما …

0

چه عکس شادی! به نظر می‌رسد که این نظامی‌ها در حالت استراحت و سپری کردن پیک نیک دوستانه هستند تا خستگی جنگ را از تن بیرون کنند.

اما اینها نظامی‌های عادی نیستند، اینها پرسنل اردوگاه مرگ آشویتس هستند و شاید ساعات و دقایقی پیش از گرفتن این عکس، مشغول کار به اصطلاح مهم خود بوده‌اند.

اینکه خون‌ریزترین دیکتاتورهای عکس و لحظاتی پر از عاطفه و دوستی داشته باشند، چیز عجیبی نیست!

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.