سفر پرماجرای ۵ سرباز آمریکایی روی قایق نجاتی که توسط گردباد پیش می‌رفت

0

مانند هر جنگی در جنگ جهانی دوم هم هواپیماهای جنگنده و کشتی‌های جنگی هدف آتش دشمن قرار می‌گرفتند، اما سقوط آن‌ها یا غرق شدن، به معنای آن نبود همواره که همه‌ی سرنشینان آن کشته می‌شدند. گاهی، تعداد معدودی از آن‌ها زنده می‌ماندند اما خود را در پشت خطوط دشمن، گرفتار می‌دیدند. از طرفی، هیچ یک از هم‌رزمان آن‌ها هم دنبال‌شان نمی‌گشت، چون فکرش را هم نمی‌کردند که آن‌ها زنده مانده‌اند. بنابراین این سربازان مجبور بودند به تنهایی راهی پیدا کنند که به خانه بازگردند.

برخی از این افراد، با بازگشت شجاعانه‌ی خود، داستانی قهرمانانه و متحورانه را برای خود رقم زدند که از یاد تاریخ نخواهد رفت.

«کالوین گرائِف»، در یک کشتی جنگیِ ژاپنی اسیر شده‌بود. او در حال پختن برنج در آشپزخانه بود که متوجهِ وحشتِ یکی از سربازان ژاپنی‌ای شد که اسیرش شده‌بود. کشتی‌های جنگی آمریکایی، آن کشتی ژاپنی را شناسایی کرده‌بودند، اما این برای گرائف راه نجاتی نبود که در رؤیای‌ش می‌دید. در حالی که گرائف و سایر اسرای جنگی در آن کشتی گرفتار بودند، کشتی‌های آمریکایی آن‌ها را محاصره کردند و هدف آتش توپ‌های خود قرار دادند.

گرائف با متصل کردن موقتی قطعات کشتی غرق‌شده، زنده ماند. خیلی زود، ۴ اسیر آمریکایی دیگر که موفق شده‌بودند یکی از قایق‌های نجات کشتی را بدست اورند او را پیدا کردند و کمک‌ش کردند تا سوار شود. آن‌ها توسط وسایل شکسته‌ی کشتی که به همراه داشتند، سکانی ساختند و بسوی غرب راندند تا به چین برسند.

در میانه‌ی سفر، با یک گردباد روبرو شدند و حدود ۴۸۰ کیلومتر در دریا به پیش رفتند. در نهایت، بخت با آن‌ها یار شد. قایق‌های ماهیگیریِ چینی آن‌ها را پیدا کردند و به ساحل بردند. به آن‌ها غذا و پوشاک دادند و به خانه فرستادند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.