چگونه آدم‌های سمی در بین خانواده یا دوستانتان را تشخیص دهیم؟ ۷۸ معیار کلیدی برای شناسایی این افراد

0

اینها پرسش و پاسخ‌هایی هستند که اگر پاسخ شما به تعدادی قابل توجهی از آنها در مورد یک شخص در خانواده یا در بین دوستان و همکارانتان مثبت باشد، با یک آدم سمی روبرو هستید.

من قبلا نوشته‌ام که وقتی سمی بودن یک شخص را تشخیص بدهید، چه راه چاره یا مقابله‌ای در پیش خواهید داشت:

آدم‌های موفق چطور از پس آدم‌های بدذات برمی‌آیند؟!

۱. آیا بعد از صحبت با این فرد احساس کمبود انرژی می‌کنید؟

۲. آیا بعد از تماس و گفتگو با این شخص روحیه‌تان خراب می‌شود؟

٣. آیا حس می‌کنید که این فرد از صمیم قلب شما را دوست ندارد (حتی با اینکه هیچ گاه حرف نامناسبی به شما نمی‌زند؟ )

۴. آیا بعد از تماس با این فرد احساس کم ارزشی می‌کنید؟

۵ . آیا بعد از ارتباط با این شخص احساس پلشتی می‌کنید؟

۶. آیا پس از وقت گذراندن با این فرد احساس تخلیه عاطفی می‌کنید؟

۷. آیا بعد از دیدن این فرد احساس کردن بودن یا بی‌کفایتی می‌کنید؟

۸. آیا اغلب در زمان حضور این شخص یا پس از رفتن او احساس افسردگی و غم می‌کنید؟

۹. آیا بعد از تماس با این فرد احساس می‌کنید که شما فرد دل‌انگیزی نیستید؟

۱۰. آیا زمانی که این فرد حضور دارد شما احساس عصبی بودن یا خشم می‌کنید؟

۱۱. آیا در زمان بودن با این شخص احساس رنجش و آزردگی به شما دست می‌دهد؟

۱۲. آیا بعد از بودن با این فرد شما احساس می‌کنید که از پا افتاده‌اید؟

۱۳. آیا این فرد باعث می‌شود شما حس ناخوشایندی نسبت به خود داشته باشید؟

۱۴. آیا برای تحمل این فرد ناخودآگاهانه به مصرف مواد روانگردان، دارو، یا پرخوری تمایل می‌یابید؟

۱۵. آیا در زمان حضور این فرد ناخودآگاهانه برای عکس العمل نشان دادن در قبال او از غذا خوردن خودداری می‌کنید؟

۱۶. آیا این شخص در زمان حضور دیگران شما را نادیده می‌گیرد و شما احساس بی‌هویتی می‌کنید؟

۱۷. آیا این شخص با مسخره کردن شما در مقابل دیگران باعث آزردگی شما می‌شود و سپس می‌گوید: «شوخی کردم؟ »

۱۸. آیا بر این باورید که این شخص با شما صادق نیست؟

۱۹. آیا این فرد دائما در مورد شما قضاوت می‌کند طوری که باور کرده‌اید هیچ کاری را نمی‌توانید درست انجام دهید؟

۲۰. آیا این فرد دائما شما را در مقابل دیگران کوچک یا تحقیر می‌کند؟

۲۱. آیا شما برای این فرد احترامی قائل نیستید و او هم به شما احترام نمی‌گذارد؟

۲۲. آیا این فرد عواطف شما را به بازی می‌گیرد؟

۲۳. آیا بعد از بودن در کنار این شخص در انجام کار‌هایتان احساس ناامیدی می‌کنید؟

۲۴. آیا وجود این شخص در زندگی شما باعث می‌شود در بیشتر مواقع احساس کنید دلتان می‌خواهد‌گریه کنید؟

۲۵. آیا زمانی که از این فرد دورید احساس آرامش می‌کنید؟

۲۶. آیا گاه در تخیلتان دلتان می‌خواهد که این فرد دچار مشکل و گرفتاری شود و رنج ببرد؟

۲۷. آیا اگر بدانید که این فرد را دیگر دوباره نخواهید دید احساس شادمانی می‌کنید؟

۲۸. آیا از نظر جسمانی دلتان می‌خواهد از تماس با این فرد خودداری کنید؟

۲۹. آیا بعد از بودن در کنار این فرد به مصرف مواد روانگردان با داروی آرام بخش روی می‌آورید؟

۳۰. آیا در زمان بودن یا بعد از آن در کنار این شخص شما به پرخوری یا بی‌اشتهایی دچار می‌شوید؟

۳۱. آیا گاه اتفاق افتاده که فکر کنید دلتان می‌خواهد این فرد را کتک یا مشت بزنید یا به نحوی جسم او را تنبیه کنید؟

۳۲. آیا دائم در پی طرح نقشه برای دوری کردن از این فرد هستید؟

۳۳. آیا این فرد سعی می‌کند پشت سر شما پاپوش دوزی یا در کارتان کارشکنی کند؟

۳۴. آیا این فرد با بی‌شخصیت کردن شما سعی در نفی اهمیت شما دارد؟

۳۵. آیا این فرد در هنگام تنها بودن با شما رفتاری متفاوت با زمانی دارد که در جمع هستید؟

۳۶. آیا شما در زمان حضور این فرد ناخودآگاهانه رفتار‌های خشم آلود یا برعکس، رفتار‌های بیش از حد متواضعانه نشان می‌دهید؟

۳۷. آیا حضور این فرد باعث می‌شود سردرد بگیرید؟

۳۸. آیا هرگاه که این شخص حضور دارد یا حتی یادآوری حضورش، باعث انقباض عضله‌های صورت شما یا‌گره خوردگی ابروان یا تند شدن تنفس شما می‌شود؟

۳۹. آیا شما در حضور این فرد در معده‌تان احساس آشفتگی می‌کنید؟

۴۰. آیا در حضور این فرد احساس می‌کنید ناخودآگاهانه دچار انقباضات عضلانی شده‌اید؟

۴۱. آیا در حضور این فرد ناخودآگاهانه دچار مشکل تنفسی می‌شوید؟

۴۲. آیا در حضور این فرد دچار تنش و درد در ناحیه گردن و پشت می‌شوید؟

۴۳. آیا در حضور این شخص قلب شما تندتر می‌زند گویی در آستانه بروز حملات اضطرابی هستید؟

۴۴. آیا در مدت آشنایی با این فرد و حضور او در زندگیتان، دچار میزان قابل توجهی اضافه وزن یا کاهش وزن شده‌اید؟

۴۵. آیا در حضور این فرد بیشتر از مواقع عادی عرق می‌کنید؟

۴۶. آیا در حضور این فرد احساس گرفتگی در گلو و صدایتان می‌کنید؟

۴۷. آیا در کنار این فرد احساس کمبود انرژی یا ضعف و خستگی می‌کنید؟

۴۸. آیا زمانی که این شخص حضور دارد شما احساس خارش در گلو یا سرفه می‌کنید؟

۴۹. آیا وجود این فرد باعث بروز جوش و لک‌های پوستی یا کهیر در شما می‌شود؟

۵۰. آیا زمانی که این فرد شما را لمس می‌کند باعث واکنش ناگهانی در شما نظیر واپس زدن یا از کوره دررفتن می‌شود؟

۵۱. آیا این شخص شما را به شکل خشنی لمس می‌کند؟

۵۲. آیا شما تمایل ندارید این فرد شما را لمس کند یا حتی دلتان نمی‌خواهد وی از نظر جسمی نزدیک شما باشد؟

۵۳. آیا زمانی که در کنار این فرد هستید دچار پرش عضله چشم برهم خوردن غیرارادی پلک) می‌شوید؟

۵۴. آیا شیوه رفتار‌های این آدم باعث آزاریا دگرگونی حال شما می‌شود به طوری که نزد دیگران از رفتار‌های او شرمنده می‌شوید؟

۵۵. آیا دلتان می‌خواهد از این فرد بگریزید و دیگر هم او را نبینید؟ نشانه‌های گفتاری

۵۶. آیا در کنار این فرد احساس می‌کنید که باید بسیار محتاط باشید و از اینکه خودتان باشید هراس دارید؟ و حتی زمانی که با او صحبت می‌کنید در انتخاب کلمات‌تان دقت می‌کنید؟

۵۷. آیا حضور این فرد شما را وادار به تمکین و اعلام موافقت می‌کند؟

۵۸. آیا زمانی که در حال گفتگو با این فرد هستید عضلات صورتتان منقبض می‌شود؟

۵۹. آیا این فرد با شما غیردوستانه یا خشن حرف می‌زند؟ ۶۰. آیا شما در مکالمه با این فرد ناخودآگاهانه از لحنی خشن و تند استفاده می‌کنید؟ |

۶۱. آیا این فرد در گفتگو با شما از عبارات زشت و نامناسب استفاده می‌کند؟

۶۲. آیا آهنگ و شدت صدای این فرد باعث بروز حس بیزاری در شماست؟

۶۳. آیا هنگامی که در حال صحبت با این شخص هستید، به گونه‌ای او را نادیده می‌گیرید؟

۶۴. آیا در حضور این فرد دچار لکنت زبان می‌شوید؟

۶۵. آیا اغلب بر سر این فرد فریاد می‌کشید؟

۶۶. آیا حالتی که این فرد در هنگام گفتگو دارد (مانند ژست‌ها، طرز نشستن یا حرکات چهره‌اش باعث نفرت یا آزردگی شما می‌شود؟

۶۷. آیا این فرد خطاب به شما عبارات منفی و استهزاآمیز می‌گوید و زمانی که ناراحتی شما را می‌بیند بلافاصله می‌گوید: «داشتم شوخی می‌کردم؟ »

۶۸. آیا در هنگام صحبت با این شخص کلمات را گم یا فراموش می‌کنید؟

۶۹. آیا تمایلی برای صحبت با این فرد طی تماس تلفنی ندارید؟

۷۰. آیا در هنگام گفتگو با این فرد احساس انقباض می‌کنید؟

۷۱. آیا متوجه شده‌اید که شما با هرچه که این فرد می‌گوید مشکل دارید؟

۷۲. آیا این فرد سعی می‌کند هر چیزی را که هنگام گفتگو بر زبان می‌آورید بی‌اثر و خنثی کند؟

۷۳. آیا وقتی که برای مدتی از این فرد دورید و با وی در تماس نیستید احساس آرامش می‌کنید؟

۷۴. آیا این فرد از طریق کلامش باعث آزار روحی شما می‌شود؟

۷۵. آیا زمانی که این فرد در اطراف شماست اغلب از کلمات نامناسب استفاده می‌کند؟

۷۶. آیا شما در حضور این فرد اغلب از کلمات نامناسب استفاده می‌کنید؟

۷۷. آیا ارزش‌ها و معیار‌های این فرد طوری نقطه مقابل ارزش‌ها و معیار‌های شماست که حتی نمی‌توانید با او گفتگو کنید؟

۷۸. آیا حس می‌کنید که شما و این فرد به دو زبان متفاوت صحبت می‌کنید و نمی‌توانید با این فرد ارتباط کلامی مناسب برقرار سازید؟


منبع: کتاب آدم های سمی
چگونه نقش افراد سمی را در زندگی‌تان شناسایی، کنترل و خنثی کنید
نویسنده: لیلیان گلاس
مترجم: نهضت صالحی – مینا فتحی

اگر خواننده جدید سایت «یک پزشک»  هستید!
شما در حال خواندن سایت یک پزشک (یک پزشک دات کام) به نشانی اینترنتی www.1pezeshk.com هستید. سایتی با ۱۸ سال سایقه که برخلاف اسمش سرشار از مطالب متنوع است!
ما را رها نکنید. بسیار ممنون می‌شویم اگر:
- سایت یک پزشک رو در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.
-مشترک فید یا RSS یک پزشک شوید.
- شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید: صفحه تلگرام - صفحه اینستاگرام ما
- برای سفارش تبلیغات ایمیل alirezamajidi در جی میل یا تلگرام تماس بگیرید.
و دیگر مطالب ما را بخوانید. مثلا:

عکس های هوایی تام هگن از باغ های زیتون اسپانیا – الگوهای زیبای مواج و سنت‌های قدیمی

به مدت هزاران سال، اسپانیا به دلیل آب و هوای مدیترانه‌ای، تابستان‌های طولانی و گرم و دمای معتدل زمستانی، در تولید زیتون پیشرو بوده است. میوه‌های زیتون که در آب نمک نگهداری می‌شوند و یا آسیاب می‌شوند تا روغن‌های طبیعی از آنها استخراج شوند،…

خانه‌هایی با طراحی عجیب که باید در مورد فلسفه وجودی‌شان فکر کرد!

سلیقه است دیگر. وقتی که کسی پول کافی داشته باشد و تنها حرف و سلیقه خودش برایش مهم باشد و اعتمایی به مد روز و حرف مردم نکند، ممکن است خانه‌اش را عجیب و غریب طراحی کند. البته گاهی این کاربری‌های متفاوت هستند که باعث ایجاد این خانه‌های عجیب…

شوخی‌های تصویری دانشگاهی – دوران عزیز پرمخاطره و گاه پرمشقت با بازدهی‌های نامعلوم

دوره دانشگاه و سختی تطابق‌های دانشجوهایی از طبقات مختلف اجتماعی و نواحی مختلف کشور و آمیزه جالب کنار هم قرار گرفتن آنها هر فعالیت عادی دیگر اجتماعی می‌شود مانند نگاه کردن به فوتبال و هر امتحان یا حتی کلاسی خاطره‌انگیز می‌شود. در اینجا…

این دانشجوی ۱۸ ساله با هوش مصنوعی ۱۹ شخصیت سیمپسون‌ها را به صورت شخصیت‌های واقعی درآورد!

برودی هالبروک دست به کار جالبی زده و جان تازه‌ای به شخصیت‌های محبوب سریال سیمپسون‌ها داده است. او در این مورد نوشته: «من از Midjourney برای تبدیل شخصیت‌های مورد علاقه‌‌ان از انیمیشن‌ها به قالب انسان استفاده کردم. البته برخی از اعضای…

برای جبران خطرات سلامتی ناشی از نشستن در طول روز وجود باید تحرک متناوب انجام بدهید. اما هر چند دقیقه…

برای کاهش اثرات مضر نشستن بر سلامتی، هر نیم ساعت یکبار ۵ دقیقه پیاده روی سبک داشته باشید. این یافته کلیدی مطالعه جدیدی است که در مجله Medicine & Science in Sports & Exercise منتشر شده است. محققان نوشته‌اند: «ما از ۱۱ فرد سالم…

محصولات رادیواکتیوی که در قرن بیستم در قالب کالاهای مصرفی عادی به مردم فروخته می‌شدند

پیش از درک خطراتی که قرار گرفتن در معرض تابش‌های رادیواکتیو برای انسان به همراه دارد، مردم و حتی دانشمندان می‌پنداشتند که مواد رادیواکتیو ترکیبات جالبی برای درخشان و نورانی کردن اشیا هستند. در ادامه چند مورد از عجیب‌ترین کاربردهای مواد…

آگهی متنی در «همه» صفحات
ایمپلنت دندان / عمل اسلیو معده / کلینیک زیبایی / عمل بای پس معده / بهترین جراح چاقی / متخصص زنان رشت / خرید گوشی با حکمت کارت / پمپ آب صابون / buy telegram members / جراحی چاقی تهران / پی آر پی موثرترین درمان آرتروز زانو / دکتر فارغ پور – متخصص زنان / خرید خودنویس / خرید دستگاه لیزر تیتانیوم / پمپ اسید / خدمات پرداخت ارزی نوین پرداخت / کمپ ترک اعتیاد / دانلود سریال / انواع مکمل های زینک / کلاه کاسکت / درمان سریع سیاتیک و دیسک کمر / متخصص زنان / کلاه کاسکت / لمینت متحرک دندان / کاشت مو / شیشه اتومبیل / دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش / ثبت برند / سرور مجازی / فروشگاه اینترنتی زنبیل / مشاوره حقوقی تلفنی / وکیل / خرید ساعت دیواری / لیزر درمانی بواسیر / ساعت تبلیغاتی / تجهیزات پزشکی / خرید سرور مجازی / تعمیر ماشین ظرفشویی / خرید تتر / متخصص ارتودنسی / چاپ لیوان / حمل بار دریایی از چین / بهترین سریال های ایرانی / داروخانه اینترنتی آرتان / فروشگاه آنلاین زوجیم / چاپ کلاه / کاشت مو / درمانکده / کاشت مو / پزشکا / قیمت ساک پارچه ای / تحلیل تکنیکال فارکس / سایت نوبت دهی دکتریاب / بهترین دکتر لیپوماتیک در تهران / بهترین سریال های کره ای / دکتر فارمو / کتاب صوتی رایگان / تولید محتوا / دانلود نرم افزار / مجتمع فنی ونک / سریال جدید / داروخانه آنلاین تینا / سایت ترجمه تخصصی رایت می /

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

•• 4 5