برخال یا فراکتال

0

برخال یا فراکتال شکل‌هایی حاصل توابع ریاضی هستند که برعکس شکل‌های هندسه اقلیدسی به هیچ وجه منظم نیستند این شکل‌ها سراسر نامنظم هستند و میزان بی‌نظمی آنها در همه مقیاس‌ها یکسان است. جسم فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود (با هر میزان زوم یک شکل دوباره ظاهر می‌شود) و خود متشابه است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.