شپشک غوزه پنبه چیست؟

0

زمانی که برای اولین بار شپشک غوزه پنبه در آمریکا کشف شد، پرورش دهندگان پنبه باور نمی‌کردند که این سوسک کوچک قهوه‌ای رنگ بتواند خسارات جدی را وارد آورد. این کشف در سال ۱۸۹۲ در تگزاس انجام شد. در حدود ۳۰ سال بعد، تخمین زده شد که این موجود باعث کاهش بیش از ۶۰۰۰۰۰۰ عدل از محصول سالیانه پنبه شده است.

شپشک غوزه پنبه بومی آمریکای مرکزی است. او به سمت شمال و بطرف مکزیک و سپس او مرز تکزاس در «براونزویل» می‌گذرد. این موجودات، چون دیگر حشرات شامه‌های نیز دارند. آزمایشات نشان داده‌اند که شپشک غوزه پنبه‌ای که تازه به حد کافی رشد کرده‌اند، می‌توانند مستقیماً به سوی مزارع پنبه‌ای که چندین مایل دورتر واقع شده است، حرکت کنند.

زمانی که کاملاً رشد کرده باشند، در حدود ۶ میلیمتر طول دارند. فکهای آنها در بالای پوزه‌شان قرار دارد و به خوبی می‌تواند سوراخهایی را در جوانه پنبه ایجاد کند. این سوسک زمستان را در زیر علفهای خشک، برگ و با در شکافی درون زمین می‌گذراند. در بهار، زمانی که جوانه‌های پنبه در حال شکل‌گیری است، او عملیات مخرب خود را آغاز می‌کند.

حشره ماده بدرون جوانه‌ها رفته و تخم‌های خود را آنجا می‌گذارد. در حدود ۳ یا ۴ روز بعد، تخمهای باز شده و کرمهای کوچک حشره از داخل جوانه تغذیه می‌کنند.

جوانه‌های جوان گل، که به آن اصطلاحاً دو جفتی‌های جوان گفته می‌شود، محل مناسبی برای زاد و ولد این سوسکها می‌باشند. وقتی که این جوانه‌ها در دسترس نباشند، شپشکها به جوانه پنبه و یا به غوزه رسیده آن حمله می‌کنند. کرمها تا زمانی که تبدیل به شپشک شوند، در درون غوزه باقی می‌مانند. در طی فصل، شپشک ۴ الی ۵ نسل را بوجود می‌آورد. بنابراین می‌توان فهمید که چه خسارت عظیمی را می‌توانند وارد کنند.

 جوانه‌های آلوده، بدون آنکه به حد کامل رشد برسند، می‌افتند و پنبه‌های غوزک آلوده غیر قابل استفاده می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.