کواگولوپاتی ترقیقی چیست و چرا رخ می‌دهد؟

0

همانند پلاکت‌ها، فاکتورهای انعقادی نیز ممکن است در اثر اثرات ترقیقی انتقال ضعیف سلول‌های خونی قرمز و یا با انتقال مقادیر فراوان افزاینده‌های حجم و یا محلول‌های سالین، کاهش پیدا کنند. نشان داده شده است که به ازای هر ۱۰ واحد از سلول‌های قرمز که به طور حاد منتقل شوند، یک افزایش هم‌زمان در INR تا بیش از ۲ دیده می‌شود.

این امر هم‌چنین همراه با کاهش و مصرف فاکتورهای انعقادی در گردش ثانویه به خون‌ریزی رخ می‌دهد. بنابراین، اثر زمینه‌ایی تروما، این امر مهم است که فعالیت کافی فاکتور انعقادی را از طریق انتقال پلاسما حفظ کنیم، در حقیقت، شواهد اخیری از مطالب موجود در مورد تروما وجود دارد که نسبت‌های انتقال سلول قرمز به پلاسما باید به ۱:۱ نزدیک شود تا هموستاز را به بهترین صورت ممکن سازد.

بهترین وسیله جهت ارزیابی اثرات کوآگولوپاتی ترقیقی از طریق آزمون‌های تکرار شونده‌ی PT و PTT به همراه یک راهکار انتقال پلاسمای آزادانه است.

تگ: Dilutional Coagulopathy

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.