مسخ شخصیت یا Depresonalization چیست؟

0
احساس بیگانه، ناآشنا یا غیرواقعی بودن با خود می‌باشد. فرد احساس غیرواقعی بودن و انفکاک از محیط دارد. بیماران عنوان می‌نماید که یک دیوار شیشه‌ای مرا از محیط اطراف جدا نموده است.
مسخ شخصیت (Depersonalization) در اشخاص سالم هم در شرایط خستگی و اضطراب مشاهده می‌گردد.
مسخ واقعیت (Derealization): احساس ذهنی غیرواقعی و غریب بودن محیط و احساس تغییر واقعیت. این بیماران احساس می‌کنند انسان‌ها تغییر کرده، مرده و مکانیکی می‌باشند، مانند اینکه انسان‌ها از مقوا ساخته شده‌اند. مشابه مسخ شخصیت است ولی بیشتر در رابطه با محیط است تا خود فرد.
 اختلالاتی که می‌توانند سبب مسخ شخصیت  و مسخ واقعیت شوند، عبارتند از:
۱
– صرع لوب تمپورال ۲- افسردگی ٣- اختلالات اضطرابی ۴- اسکیزوفرنی
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.