کتاب راه‌های ابریشم، تاریخ جهانی از دیدگاهی نو، نوشته پیتر فرانکوپن

0

کتاب راه های ابریشم نو، نوشته پیتر فرانکوپان، خوانندگان را به سفری در میان پیچیدگی‌های طریف تاریخ جهانی و ژئوپلیتیک معاصر دعوت می‌کند. فرانکوپان با الهام از جاده‌های ابریشم باستانی، داستان‌های تجارت، فرهنگ و نبرد قدرت را به طرز ماهرانه‌ای با هم ترکیب می‌کند تا وضعیت حال را روشن کند و آینده را تصور کند.

پژواک‌های تاریخی: احیای مسیر‌های تجاری باستانی

فرانکوپان با بازگویی تاریخ تا حدی فراموش‌شده شروع می‌کند و منشأ جاده‌های ابریشم را از مهد تمدن در شرق تا بازار‌های شلوغ مدیترانه دنبال می‌کند. نویسنده تأکید می‌کند که چگونه این مسیر‌های باستانی سرنوشت امپراتوری‌ها و تمدن‌ها را شکل داده و تبادل جهانی کالا‌ها، ایده‌ها و فرهنگ‌ها را تقویت می‌کردند. فرانکوپان از طریق به مانند یک ذره‌‌بین تاریخی دقیق، زمینه را برای درک تکامل این مسیر‌ها در دوران معاصر فراهم می‌کند.

صفحه شطرنج ژئوپلیتیک: حرکت جاه طلبانه چین

در قلب روایت فرانکوپان، صفحه شطرنج ژئوپلیتیکی امروزی قرار دارد، جایی که چین به عنوان یک بازیکن محوری ظاهر می‌شود. ابتکار کمربند و جاده (BRI)، یک اقدام عظیم که توسط چین راه‌اندازی شد، به عنوان محور اصلی راه‌های ابریشم جدید عمل می‌کند. فرانکوپان پیامد‌های استراتژیک سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی جهانی چین را تشریح می‌کند و پتانسیل‌های ژئوپلیتیکی موجود در بازی را آشکار می‌کند. BRI به یک حرکت شطرنج استعاری تبدیل می‌شود که تعادل قدرت و نفوذ را در صحنه جهانی تغییر می‌دهد.

اثرات اقتصادی: تجارت، رونق

فرانکوپان عمیقاً به پیامد‌های اقتصادی جاده ابریشم جدید می‌پردازد. او با بررسی به هم پیوستگی کشور‌ها از طریق تجارت و بازرگانی، منظره‌ای را آشکار می‌کند که در آن رونق اقتصادی و تله‌های بالقوه در کنار هم وجود دارند. وعده افزایش مسیر‌های تجاری و توسعه اقتصادی در مقابل نگرانی‌های ناشی از تله‌های بدهی و پیامد‌های زیست‌محیطی قرار گرفته است. فرانکوپان خوانندگان را به چالش می‌کشد تا با  فکر کردن به تأثیر متقابل بین منافع اقتصادی و معایب احتمالی در این دوره از اتصال مجدد وارد کلنجار فکری شوند.

جاده ابریشم دیجیتال: پیمایش در زمین مجازی

در دنیایی که به طور فزاینده‌ای تحت تسلط فناوری است، فرانکوپان کاوش خود را در جاده ابریشم دیجیتال گسترش می‌دهد. نویسنده توضیح می‌دهد که چگونه جریان اطلاعات، داده‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیکی به میدان نفوذ جهانی تبدیل شده است. از شبکه‌های 5G تا هوش مصنوعی، قلمرو دیجیتال به عنوان قلمروهایی ظهور می‌کنند که در آن کشور‌ها برای برتری رقابت می‌کنند. تحلیل فرانکوپان روایت قانع‌کننده‌ای در مورد اینکه چگونه جاده‌های ابریشم جدید از زیرساخت‌های فیزیکی فراتر ‌می‌روند و به زمین مجازی که آینده تعاملات جهانی را شکل می‌دهد نفوذ می‌کند، ارائه می‌دهد.

موضوعات فرهنگی: تنوع و برخورد

فراتر از ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی، فرانکوپان به طرز ماهرانه‌ای تاثیر و تعاملات فرهنگی را هم بررسی می‌کند. جاده‌های ابریشم جدید به عنوان مجرایی نه تنها برای مبادله کالا‌ها، بلکه برای آمیختگی و برخورد فرهنگ‌ها نیز به تصویر کشیده می‌شوند. نویسنده پیچیدگی‌های تعاملات فرهنگی را بررسی می‌کند و بررسی می‌کند که چگونه این تنوع هم به منبع غنی‌سازی و هم به تحلیل برنده بالقوه فرهنگ‌ها تبدیل می‌شود. فرانکوپان از طریق داستان سرایی زنده، پازل پپیچیده تجربیات انسانی را در جاده‌های ابریشم جدید پیش چشم ما می‌آورد.

چالش‌ها در افق: پیمایش در عدم قطعیت‌ها

به موازات تعریف راه‌های ابریشم نو توسط فرانکوپان،  وی از پرداختن به چالش‌های موجود در افق ابایی ندارد. از تنش‌های سیاسی گرفته تا نگرانی‌های زیست‌محیطی، نویسنده تحلیلی هشیارکننده از عدم قطعیت‌هایی که بر این تلاش جهانی وجود دارد ارائه می‌کند. فرانکوپان با رویارویی مستقیم با این چالش‌ها، خوانندگان را تشویق می‌کند تا شکنندگی دنیای به هم پیوسته و اهمیت ظرافت دیپلماتیک را در پیمایش پیچیدگی‌های پیش رو در نظر بگیرند.

کتاب راه‌های ابریشم – تاریخ جهانی از دیدگاهی نو
نویسنده: پیتر فرانکوپن
مترجم: حسن افشار
ناشر: نشر مرکز


از آغاز زمان، قلب آسیا جایی بود که امپراتوری‌ها ساخته می‌شدند. فروبوم آبرفتی میان‌رودان (بین‌النهرین)، که دجله و فرات سیرابش می‌کردند، بستر را برای پیدایش تمدن فراهم می‌آورد. این جا بود که نخستین شهرها و شهرک‌ها شکل گرفتند. کشاورزی سامانمند در میان‌رودان و «هلال حاصل‌خیز» پیدا شد. این هلال نواری بود از خلیج فارس تا کرانه‌ی مدیترانه که زمین پربازدهش آب فراوان داشت. برخی از نخستین قوانین مستند را همین جا حمورابی، شاه بابل، قریب ۴۰۰۰ سال پیش وضع کرد. در آنها او وظایف رعایای خود را برشمرد و مجازات‌های سنگین برای وظیفه‌نشناسان تعیین کرد.۱

اگرچه بسیاری از پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها از این گهواره برخاستند، بزرگ‌ترین آنها شاهنشاهی ایران بود. ایرانیان در سده‌ی ششم پ م (پیش از میلاد) در جایی در جنوب ایران کنونی به سرعت گسترش یافتند؛ بر همسایگانشان چیره شدند و تا کرانه‌ی دریای اژه پیش رفتند؛ مصر را گرفتند و در شرق نیز تا کوه‌های هیمالیا رفتند. علت پیروزی آنها به نوشته‌ی هرودوت، تاریخ‌نگار یونانی، فکر باز آنها بود. «پارس‌ها رسوم بیگانه را راحت می‌پذیرند.» اگر می‌دیدند جامه‌ی دشمن شکست‌خورده‌ای بهتر از جامه‌ی خودشان است لباس خود را رها می‌کردند و لباس او را می‌پوشیدند. بدین سان آنها یک بار لباس از مادها و بار دیگر از مصریان به وام گرفتند.۲

پذیرش اندیشه‌ها و شیوه‌های نو عامل مهمی بود که به ایرانیان کمک کرد نظام اداری کارآمدی با مشارکت اقوام مختلف بسازند. کارمندان تحصیل‌کرده‌ای مسئول اداره‌ی امور روزمره‌ی کشور بودند؛ همه‌ی جزئیات را از پرداخت دستمزد خدمتکاران خاندان سلطنت تا کیفیت و کمیت اجناس بازار را ثبت می‌کردند؛ مسئولیت تعمیر و نگهداری شبکه‌ی راه‌های کشور را هم، که مایه‌ی رشک جهان باستان بود، بر عهده داشتند.۳

شبکه‌ی راه‌هایی که سواحل آسیای صغیر را به بابل و شوش و تخت ‌جمشید وصل می‌کرد اجازه می‌داد مسافتی بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر[۸] در یک هفته پیموده شود. هرودوت ضمن اشاره به این دستاورد می‌گوید نه برف و باران و نه گرما یا تاریکی نمی‌توانست از سرعت پیک‌ها بکاهد.۴ سرمایه‌گذاری در کشاورزی و ابداع روش‌های جدید آبیاری برای افزایش محصول، با تغذیه‌ی جمعیت‌های بزرگ‌تری از زمین‌های اطراف، موجب گسترش شهرها می‌شد ـ نه تنها در اراضی پربازده دو سمت دجله و فرات بلکه همچنین در دره‌های دو رود پهناور جیحون و سیحون (آمودریا و سیردریای کنونی) و دلتای نیل پس از آن که در سال ۵۲۵ پ م به دست سپاه ایران افتاد. شاهنشاهی ایران قلمرو وفوری بود که از دریای مدیترانه تا قلب آسیا گسترش داشت.

ایران مظهر ثبات و انصاف بود، چنان که کتیبه‌ای در سینه‌ی صخره‌ای در بیستون گواهی می‌دهد. این کتیبه به سه زبان پارسی، ایلامی، و اکدی گزارش می‌کند که داریوش بزرگ، یکی از نامی‌ترین شاهان ایران، شورش‌ها و خیزش‌ها را سرکوب کرد، یورش‌های بیگانگان را پس زد، و به مستمند و قدرتمند ستم نکرد. کتیبه فرمان می‌دهد که کشور را ایمن نگاه دارید و به مردم نیکی کنید، زیرا شالوده‌ی پادشاهی دادگری است.۵ مدارا با اقلیت‌ها به حدی افسانه‌ای وجود داشت، چنان که از یک شاه ایران [= کورش] به سبب سیاست‌هایش، از جمله آزادسازی یهودیان از تبعید در بابل، به عنوان «مسیح» و کسی که «یهوه خدای آسمان‌ها» او را برانگیخته است یاد می‌شود.۶

کسب و کار در ایران باستان رونق داشت و ممر درآمدی بود که هزینه‌ی لشکرکشی‌های شاهان را تأمین می‌کرد. لشکرکشی‌ها به نوبه‌ی خود منابع بیشتری برای شاهنشاهی فراهم می‌آورد و نیز امکان ارضای هوس‌های پرخرج شاهان را ایجاد می‌کرد. بناهای مجللی در شهرهای بزرگ بابل و تخت ‌جمشید و پاسارگاد و شوش ساخته می‌شد. داریوش کاخ باشکوهی ساخت که آبنوس مرغوب و نقره‌اش را از مصر، چوب سدرش را از لبنان، طلای نابش را از باختر، لاجورد و شنگرفش را از سُغد، فیروزه‌اش را از خوارزم، و عاجش را از هندوستان آوردند.۷ ایرانیان در لذت‌جویی شهره‌ی آفاق بودند و، به گفته‌ی هرودوت، کافی بود بشنوند تحفه‌ی جدیدی پیدا شده، تا بکوشند از آن بهره‌مند شوند.۸

پشتوانه‌ی رونق اقتصادی یک ارتش تهاجمی بود که کمک می‌کرد مرزها گسترش یابند، اما برای دفاع از مرزها نیز لازم بود. ایران مشکلات مستمری در شمال داشت، از جانب عشایری که با دامداری گذران زندگی می‌کردند، در کمربند نیمه‌حاصل‌خیز علفزاری موسوم به استپ که آسیای میانه را از دریای سیاه تا مغولستان در بر می‌گرفت. این چادرنشینان به سنگ‌دلی شهرت داشتند؛ گفته می‌شد خون دشمنانشان را می‌نوشند و از پوست سرشان لباس می‌دوزند و حتی گاهی گوشت پدران خود را می‌خورند. اما همکاری پیچیده‌ای با آنان وجود داشت، زیرا اگرچه روحیه‌ی آشوب‌طلب و پیش‌بینی‌ناپذیری داشتند، شرکای مهمی در عرضه‌ی دام و به‌ ویژه اسب بودند. گاهی امکان داشت فاجعه به بار آورند، چنان که کورش بزرگ، معمار شاهنشاهی ایران در قرن ششم پ م، در کوشش برای رام کردن سکاها به دست آنان کشته شد. نوشته‌اند سرش را در پوستی پر از خون افکندند تا عطش قدرتش این گونه برطرف شود.۹

اما این ناکامی نادر نتوانست گسترش مرزهای ایران را متوقف کند. فرماندهان یونانی با آمیزه‌ای از ترس و احترام به شرق می‌نگریستند و در پی آموزش فنون نظامی از ایرانیان و اقتباس از فناوری آنها بودند. نویسندگانی مانند آیسخولوس پیروزی بر ایرانیان را نشانه‌ی مهارت نظامی و لطف خدایان قلمداد می‌کردند و ایستادگی قهرمانانه در برابر یورش‌های آنان به یونان را در ادبیات و نمایش‌نامه‌های حماسی گرامی می‌داشتند.۱۰

دیونوسوس در سطرهای آغازین باکای می‌نویسد «من از شرق ثروت‌های افسانه‌ای به یونان آمده‌ام»، جایی که دشت‌های ایران غرق آفتاب است، شهرهای باختر/ باکتریا در پناه دیوارند، و برج‌های خوش‌ساخت بر نواحی ساحلی اشراف دارند. آسیا و شرق سرزمین‌هایی بودند که دیونوسوس آن جا به رقص با اسرار الاهی پرداخت،[۹] دیری پیش از آن که جولانگاهش را به یونان منتقل کند.۱۱

مشتاق‌ترین خواننده‌ی این آثار اسکندر مقدونی بود. سال ۳۳۶ پ م که پدرش فیلیپ، شاه هوشمند، را کشتند، روشن بود که سردار جوان در پی افتخار به کدام سو می‌رود. او یک لحظه به اروپا نگاه نکرد. اروپا چیزی نداشت که عرضه کند: نه شهری، نه فرهنگی، نه اعتباری، نه پاداشی. برای اسکندر، مانند همه‌ی یونانیان باستان، فرهنگ و اندیشه و فرصت‌ها ـ و همچنین تهدیدها ـ از سمت شرق بود. اگر نگاه او متوجه بزرگ‌ترین قدرت عهد عتیق، ایران، نمی‌شد تعجب داشت.

اسکندر پس از آن که در ۳۳۱ پ م حاکمان ایرانی مصر را با حمله‌ای برق‌آسا به زیر کشید، برای حمله‌ای همه‌جانبه به قلب ایران راهی این سرزمین شد. جنگ سرنوشت‌ساز در همان سال در دشت خشک گوگَمِل در نزدیکی اربیل امروزی در کردستان عراق روی داد و او شکست سختی به سپاه بسیار برتر داریوش سوم وارد کرد ـ شاید چون شب را خوب خوابیده و کاملاً سرحال بود: پلوتارک می‌نویسد اسکندر همیشه پیش از درگیر شدن با دشمن استراحت می‌کرد و آن شب چنان خواب سنگینی داشت که سردارانش نگران شدند و تکانش دادند تا بیدار شد. جامه‌ی مورد علاقه‌اش را پوشید و کلاهخود زیبایی به سر گذاشت که «مثل ناب‌ترین نقره‌ می‌درخشید»؛ شمشیر مورد اعتمادش را به دست راست گرفت و سپاهش را به سوی پیروزی خردکننده‌ای برد که دروازه‌های شاهنشاهی ایران را به رویش گشود…

نوشته‌های پیشنهادی

آگهی متنی در همه صفحات
دکتر فارمو / علائم گرمازدگی / بهترین مودم 5G /خرید عطر و ادکلن /قهوه فوری گانودرما دکتر بیز /جراحی زیبایی /داروخانه آنلاین / آموزش رانندگی با ماشین دنده اتومات / فروشگاه لوازم بهداشتی / آموزش زبان فرانسه / هایلند بیوتی / شیشه اتومبیل / کاهش وزن قطعی با اسلیو معده / دانلود ریمیکس های جدید /بهترین جراح اسلیو معده در تهران / قیمت گوسفند زنده / موتور فن کویل /لیزر زگیل تناسلی /بهترین کلینیک کاشت مو مشهد /بهترین سریال های ۲۰۲۴ / خرید دستگاه تصفیه آب / تجهیزات و وسایل دندانپزشکی /ثبت برند /خدمات پرداخت ارزی نوین پرداخت /جراح تیروئید / پزشکا /موتور فن کویل / نرم افزار حسابداری / مقاله بازار / شیشه اتومبیل /بهترین دکتر لیپوماتیک در تهران /کاشت مو / درمان طب / تجهیزات پزشکی /داروخانه اینترنتی آرتان /فروشگاه لوازم بهداشتی /داروخانه تینا /سایت نوید /کلاه کاسکت /ساعت تبلیغاتی /تجهیزات پزشکی /بهترین سریال های ایرانی /کاشت مو /قیمت ساک پارچه ای /دانلود نرم افزار /

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.