نوشته‌هایی در مورد:

مجله گوهر

هفت عـروس و یـک دامـاد!

ترجمه گونه‌ای‌ از یک مقدمهٔ عربی - دکـتر ابراهیم باستانی پاریزی: اگر شاعر نیستید، اصراری در خواندن این مقاله نداشته باشید: اندوه بر شاعر مستولی شد و دلتـنگی او را فرا گرفت. بر سرچشمه‌های حیات دست یافته و با اندازهٔ کافی از شیرینی و…

چرا تاریخ‌نگاری کار بسیار دشواری است؟

در سنوات اخیر، عده‌ای کوشیده‌اند مفهوم سـنتی تاریخ را عوض کنند و برای این علم و ظیفه‌ای و رسالتی مخصوص قائل شوند. آنان مـعتقدند تاریخ منشأ تمام تـحولات اجـتماعی است و هیچکس نمی‌تواند برخلاف مسیر تاریخ حرکت کند. بعبارت دیگر، بعقیده آنان…

سروده‌ای در مورد کوروش کبیر به زبان رومانیایی: داستان کوروش، پانته‌آ و آراسپاس

ترجمه: دکتر محمد علی صوتی رواج کتاب «کورش نامه» یا «تربیت کورش»1 اثر مشهور گزنفن، در طـی قرون تا بدان حد بوده که پاره‌ای از داستانهای ضمنی 2 آن انگیزهٔ ایجاد و ترکیب افـسانه‌های مستقل و کاملی شد و بـعدها هـمین داستانها در خلق آثار ادبی…

چگونه ایرانیان به جنبش ترجمه و بازنشر کتاب بعد از سلطه اعراب هویت ملی و شأن خود را حفظ کردند

عبد الرفیع حقیقت (رفیع) از اواسط نیمهٔ اول قرن دوم هجری، یعتی از سال 132 هجری پس از سقوط دولت امویان و تـشکیل دولت عباسی که به همت و پایمردی ایرانیان تأسیس گردید، چون سیاست دولت عباسیان نسبت بـه موالی و ملل غیر عـرب بـه‌ویژه ایرانیان…

زندانی‌های آلمانی و اتریشی که در جنگ جهانی اول در شیراز بودند

دکـتر مـنصوره نظام مافی این گزارش از روی نامه‌هائی که بین عبد الحسین میرزا فرمانفرما، حاکم فارس و دولت مرکزی در و بدل گشته 1 و نـامه‌های محبوسان آلمانی به فرمانفرما تهیه شده است. برای روشن شدن قسمتهائی از این مـوضوع، از مقاله استاد…

جهان‌منشی هخامنشیان

نوشته: سید حسن نصر یک آفریدگار و یک جـهان پسـ از جـنگ جهانی دوم در ایالات متحده آمریکا که نیرومندترین فاتح آن جنگ بود این فکر که میشود و باید از تـمام ملل مختلف یک واحد بزرگ، «یک جهان واحد»، ساخت نضج گرفت و چند سـالی یک ماده از مرام…

زنانی که جزو عیاران بودند

نوشته: دکتر مهردخت بـرومند مقدمه: داستان‌هائی که دارای زمینه عیاری و جـوانمردی اسـت در مـیان داستانهای عوامانه فراوان و دارای مقام و مرتبه‌ای ممتاز است. اگر در میان داستان‌های عامیانه به جست‌وجو بپردازیم کـمتر داستانی از این قبیل می‌یابیم…

چرا و چگونه هیروشیما با بمب اتمی نابود شد؟

در دوم ماه اوت 1945 توگو 3 وزیر امور خارجهٔ ژاپن یک تـلگرام فوری به ساتو 4 سفیر ژاپن در مسکو به این شرح مخابره کرد: «وضع نظامی بـه وخامت رو گذاشته است. بـاید هـرچه زودتر ترتیبی بدهید که اتحاد جماهیر شوروی فرستاده مخصوص ژاپن را بپذیرد. از…

ایرانیان، نخستین سازندهٔ آلیاژ فلزات

هرروز که از تاریخ این کشور کـهنسال می‌گذرد گنجینه‌هائی جدید از تمدن قدیم آن گشوده می‌شود. این گنجینه‌ها یا اکتشافات نـمایانگر عظمت این سرزمین بـاستانی اسـت. اشیاء مفرغی (برونز) که تاکنون در بسیاری از نواحی ایران، که سابقاً مراکز تمدنهائی…

آیا می‌دانید نگارش شاهنامه دقیقا در چه سال، روز و حتی ساعتی پایان یافت؟!

در شگفت خواهید ماند اگر بگویم فردوسی همزمان رودکی بود و شـاهنامه‌اش در نیمه اول سدهءی چهارم هجری پایان پذیرفت. سه سدهٔ نخستین اسلام یکی از تاریک‌ترین و بـحث‌انگیزترین دوران تاریخ بشر است. پرمـطالعه‌ترین پژوهـشگر تاریخ اسلام، در برابر نخستین…

مقاله‌ای از دکتر ابراهیم باستانی پاریزی: گیلان و نسیم شمال

مطلبی را که بـنده در ایـن مـقاله باید به عرض برسانم «تأثیر گیلان در نسیم شمال» عنوان دارد. این مطلبی است که حقا مـی‌بایست یکی از اهل قلم ولایت گیلان-که بحمد الله بسیار زیاد هم هستند، در ایـنجا بیان کند. این‌که قـرعهٔ ایـن فال بنام من زده…

چگونه ایرانیان در آداب و رفـتار اعـراب پس از اسـلام تأثیر گذاشتند؟

از آغاز دورهٔ اسلامی و زمان حکومت خلفای راشدین، عربان به جنگ‌های دامنه دار و پی‌گیری در ایران و روم شرقی و شـمال آفریقا پرداختند. در این دوره از زندگی اجتماعی، جز حمله‌های مهاجمان و دفاع مردم ایران در شهرها و نـواحی مختلف کشور و شورش‌های…

شگفتی‌های بـزرگ‌ترین هـرم مـصر

راجع به اهرام مصر و بخصوص هرم بزرگ کئوپس مطالبی زیاد نوشته شده است ولی نـویسندگانی که در این زمینه قلمفرسائی کرده‌اند اغلب حقایق را بافسانه درآمیخته‌اند «ریچارد هنیگ» پژوهشگر بـرجستهٔ آلمانی در مقالهٔ حاضر نـظرات خـود را دربارهٔ هرم کئوپس…