آی‌پاد و پزشکی

طبق یک خبر جدید ، پزشکان با
استفاده از آی‌پاد می‌توانند مهارتهای حرفه‌ای خود را ارتقا دهند. دکتر

Michael Barrett از دانشگاه تمپل فیلادلفیا
در مطالعه‌ای که در مجله
American Journal of Medicin
به جاپ رسیده ، ادعا کرده است که دانشجویان پزشکی پس از گوش کردن به صداهای
شبیه‌سازی شده قلب که صداهای دریچه‌های دچار اختلال عملکرد قلبی را تقلید می‌کنند ،
مهارتهای سمعی بهتری پیدا می‌کنند. دکتر برت در این مقاله نوشته است که برای تمایز
دادن صداها و سوفلهای قلب به طور قابل اعتماد ، دانشجویان پزشکی باید به یک صدای
خاص حدود ۵۰۰ بار گوش کنند. در تحقیقی که ایشان انجام دادند بعد از استفاده از
آی‌پاد و گوش دادن به صداهای قلب ، قدرت تمایز صداهای قلبی توسط دانشجویان  از ۳۰
درصد به ۸۰ درصد افزایش یافت.

منبع :
Kevin MD

پی‌نوشت : البته واضح است
که با هر وسیله پخش صوتی می‌شود ، تمرین کرد ، ولی در این میان آی‌پاد به خاطر
راحتی استفاده ، قابل حمل بودن و استفاده در بالین بیماران ، جایگاه خاصی دارد.
چندی پیش در جایی خواندم که یک پزشک ، نرم‌افزاری برای ذخیره تصاویر پزشکی و عکسهای
رادیوگرافی در آی‌پاد ، نوشته  است.

به این ترتیب شاید در کشورهای غربی
در سالهای بعد هر دانشجوی پزشکی در جیب روپوشش ، علاوه بر گوشی پزشکی ، یک

med iPod هم داشته باشد.

 

نظرات بسته شده است.