عوارض جانبی داروهای ضد فشار خون – کدام داروی فشار خون را در کدام بیمار نباید تجویز کرد

0

کنترااندیکاسیون‌ها (موارد منع مصرف) اصلی و عوارض جانبی داروهای ضد فشار خون

دسته دارویی کنترااندیکاسیون‌های اصلی عوارض جانبی
دیورتیک‌ها

تیازیدها

نقرس مقاومت به انسولین، دیابت نوع ۲ که جدیداً شروع شده باشد (مخصوصاً در ترکیب با بتا- بلوکرها)

هیپوکالمی، هیپوناترمی

هیپرتریگ لیسریدمی

هیپراوریسمی، تشدید نقرس

اختلال نعوظ، (بیشتر از دسته‌های دارویی دیگر)

تقویت اثر شل کننده‌های عضلانی غیر دپولاریزاسیون

درماتیت حساس به نور

دیورتیک‌های مؤثر بر قوس هنله کمای کبدی نفریت بینابینی

هیپوکالمی

تقویت اثرسوکسینیلکولین

تقویت اثر سمی آمینوگلیکوزید بر گوش (اتوتوکسیسیته)

دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم غلظت پتاسیم سرم ۵ هیپرکالمی کشنده در صورت استفاده با جایگزین‌های نمک، مهار کننده‌های ARBs،ACE، غذاهایی با پتاسیم بالا،NSAIDS
بتا – بلوکرها بلوک قلبی

آسم

افسردگی

سوء مصرف کوکایین و / یا مت آمفتامین

مقاومت به انسولین، دیابت نوع ۲ که جدیداً شروع شده باشد (مخصوصاً در ترکیب با تیازیدها)

بلوک قلبی، تارسایی احتقانی حاد جیران نشده قلب

پرونکواسپاسم

افسردگی، کابوس‌های شبانه، خستگی

انتهاهای سرد، لنگش (اثر)

سندرم استیون – جانسون

آگرانولوسیتوزیس

مهار کننده‌های ACE حاملگی

تنگی دوطرقه شریان کلیه

هیپرکالمی

سرفه

هیپرکالمی

آنژیوادم

لکوپنی

سمیت جنین

یرقان کلستاتیک (به ندرت نکروز برق آسای کبد اگر مصرف دارو ادامه داشته باشد)

ARBs بلوک قلیی

نارسایی احتقانی قلب

برادی کاردی، بلوک AV (مخصوصاً با وراپامیل)

یبوست (اغلب شدید یا وراپامیلی)

بدتر شدن عملکرد سیستولی، نارسایی احتقانی قلب

آدم لثه و یا هیپرتروفی لثه

افزایش سطح خونی سیکلوسپورین

رفلاکس معده به مری

CCBs دی هیدروپیریدین به صورت درمان تک دارویی در بیماری مزمن کلیه همراه با پروتئین اوری سردرد

گرگرفتگی

آدم مچ پا

نارسایی احتقانی قلب

هیپرپلازی لثه

بازگشت محتویات معده به مری

آلفا- بلوکرها درمان تک دارویی برای هیپرتانسیون

هایپوتانسیون ارتواستاتیکا

تارسایی احتقانی قلب

اختلال عملکرد بطن چپ

هایپوتاتسیون ارتواستاتیک

تحمل دارویی در غیاب دیورتیک‌ها)

آدم مچ پا

نارسایی احتقانی قلب

اثر دوز اول (هیپوتاثسیون حاد)

تقویت هیپوتانسیون با مهار کننده‌های ۵-PIDE (نظیر سیلدنافیل)

سمپاتولیتیک‌های مرکزی هیپوتانسیونارتواستاتیک افسردگی، خشکی دهان، خواب آلودگی

اختلال نعوظ (وابسته به دوز)

برگشت با شدت بالاتر هیپرتانسیون یا قاطع کلونیدین (پدیده reboundb)

کم خونی همولیتیک با کومیس مثبت، و بالا رفتن تست‌های عملکرد کبد با (آلفامتیل دوپا)

گشادکننده‌های عروقی مستقیم هیپوتانسیونارتواستاتیک تاکیکاردی رفلکسی

احتباس مایع

پرمویی، افوزیون پریکارد (بامینوکسیدیل)

لوپوس با (هیدرالازین)

 


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.