جراحی دریچه‌های قلب

0

ترمیم جراحی یا تعویض یک دریچه آسیب دیده به عوامل متعددی مثل نوع و شدت آسیب دریچه، وجود علائم، و کارکرد بطن چپ و در بعضی موارد بطن راست، بستگی دارد.

در اکثر بالغین، معمولاً می‌توان دریچه درگیر را با یک دریچه مصنوعی جایگزین کرد، البته در بعضی از اشکال این بیماری‌ها مثل پرولاپس دریچه میترال یا تنگی میترال بدون کلسیفیکاسیون قابل توجه دریچه یا طناب‌ها، ممکن است بتوان دریچه را ترمیم کرد. با توجه به عوارض کارگذاری دریچه مصنوعی مانند ترومبوز، اندوکاردیت و همولیز برای رسیدن به تصمیم قطعی برای انجام عمل جراحی دریچه، فواید احتمالی مثل برطرف شدن علائم و یا افزایش طول عمر باید در کنار خطرات عمل سنجیده شوند.

جراحی دریچه‌ها نیز در کلی مشابه CABG است و در اکثر موارد از طریق برش میانی جناغ سینه، بای پس قلبی ریوی و ایست کاردیوپلژیک انجام می‌شود.

جراحی با حداقل تهاجم از طریق استرنوتومی اصلاح شده یا برش توراکوتومی، ممکن است برای برخی بیمارانی که فقط بیماری دریچه آئورت یا میترال دارند، امکان‌پذیر باشد. میزان مرگ و میر جراحی، در اکثر افرادی که عملکرد طبیعی بطن چپ و ظرفیت عملکردی مناسب دارند در حدود ۱-۸ درصد است. خطر عمل با افزایش سن، کاهش کسر خروجی بطن چاپ، درگیری شدید شریان کرونر و تعویض دریچه‌های متعدد افزایش می‌یابد. بعد از جراحی دریچه، علائم بالینی به طور قابل توجه بهبود می‌یابند، اما طول عمر بیمار رابطه محکمی با ظرفیت عملکردی و عملکرد بطن بیمار قبل از عمل دارد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.