افیوژن پلور چرا ایجاد می‌شود؟ علایم ، تشخیص و درمان آن کدام‌ها هستند؟

0

علت‌های افیوژن پلور

 • مایع اضافی در فضای پلور، در اثر تولید بیش از حد یا کاهش برداشت مایع توسط لنفاتیک پلور
 • ترانسودا: فاکتورهای سیستمیک بر مقدار مایع پلور تاثیر می‌گذارند- سطح پلور طبیعی است.
 • اگزودا: التهاب پلور باعث افزایش نفوذپذیری مویرگها یا انسداد درناژ لنفاوی.
 • امپیم (Empyema): پلورال افیوژن چرکی
 • هموتوراکس: وجود خون در فضای پلور

تشخیص افتراقی افیوژن پلور

 • ترانزوداتیو
 • CHF
 • نفروز/ آلبومین پایین
 • PE
 • هایپوتیروئیدیسم
 • سندرم SVC
 • سارکوئیدوز
 • دیالیز صفاقی
 • سیروز
 • تروما
 • اگزوداتیو
 • پنومونی-بدخیمی
 • آبسه- هموتوراکس
 • شیلوتوراکس- پانکراتیت
 • اورمی- داروها (آمیودارون)
 • PE- TB
 • پریکاردیت- CABG
 • SLE- RA

اپیدمیولوژی افیوژن پلور

 • با افزایش بیماری‌های همزمان با افزایش سن بیشتر شروع می‌یابد.
 • ۳/۱ میلیون نفر سالانه در آمریکا- ۵۰۰ هزار ناشی از CHF
 • ۳۰۰ هزار ناشی از باکتری‌ها
 • ۲۰۰ هزار ناشی از بدخیمی
 • ۱۵۰ هزار ناشی از آمبولی ریوی
 • ۱۰۰ هزار ناشی از بیماریهای ویروسی
 • ۵۰ هزار ناشی از سیروز

افیوژن پلور

علایم و نشانه‌های افیوژن پلور

 • تنگی نفس
 • سرفه بدون خلط
 • درد سینه پلورتیک
 • هایپوکسمی
 • تب
 • اگوفونی
 • کاهش صداهای تنفسی
 • در دق dullness
 • کاهش فرمیتوس لمسی
 • پلورال راب
 • نشانه‌ها و علایم بیماری اولیه

تشخیص افیوژن پلور

 • اتیولوژی غالباً از بیماری همراه اصلی منشاء می‌گیرد.
 • CXR: محو شدن زاویهٔ کوستوفرنیک (نیاز به > 175 میلی‌لیتر مایع دارد)
 • CT: حساسیت بیشتر برای افیوژن دارد، سایر پاتولوژیها را نیز رد می‌کتد.
 • آنالیز مایع پلور: LDH، آلبومین، پروتئین تعداد سلول، رنگ‌آمیزی گرم/ کشت، گلوکز، سیتولوژی، آمیلاز، PH، مارکرها TB
 • ابتدا نوع ترانزودایا اگزودا را معین کنید، معیارهای مایع اگزودا
 • پروتیئن مای پلور به پروتیئن سرم > 5/0
 • LDH مایع پلور به LDH سرم > 6/0
 • LDH مایع پلور > 3/2 حد نرمال سرم
 • انواع اگزودا
 • WBC پایین: پاراپنومونیک، روماتولوژیک، پانکراتیت، بدخیمی
 • Glucose پایین: بدخیمی، عفونت، روماتولوژیک
 • آمیلاز بالا: پارگی مری، پانکراتیت، بدخیمی
 • TG بالا (بیشتر از ۱۱۰): شیلوتوراکس
 • بیوپسی پلور در صورت نامشخص بودن علت اگزودا

درمان افیوژن پلور

 • ترانزوداتیو: درمان علت زمینه‌ای (درناژ با توراکوسنتز در صورت علامتدار بودن)
 • افیوژن بدخیم» توراکوسنتز مکرر برای بهبود علامتی، پلورودز (انسداد فضای پلور با تالک با داکسی سایکلین) یا جایگذاری کاتتر برای عودهای مکرر.
 • پاراپنومونیک: درمان با آنتی‌بیوتیک‌های سیستمیک، توراکوسنتز در موارد افیوژن زیاد (mm10<)-Chest Tube از ایجاد افیوژن‌های کمپلکس حفره‌دار که احتمالاً نیاز به جراحی دارند جلوگیری می‌کند. در صورت وجود چرک واضح، کشت/ رنگ آمیزی گرم مثبت، حفره‌دار شدن، گلوکز < 40 یا ۲/۷-۰/۷> PH باید Chest Tube را کار گذاشت.
 • ممکن است نیاز به درناژ تحت کنترل سونوگرافی یا CT باشد.
 • هموتوراکس: قرار دادن Chest Tube، توراکوتومی در صورت نیاز

پیش آگهی/ سیربیماری افیوژن پلور

 • همهٔ موارد بدون توجیه افیوژن پلور و مواردی که به درمان پاسخی نمی‌دهند باید نمونه‌برداری و آنالیز شود.
 • علایم به اندازهٔ افیوژن و شرایط بیماری‌های همراه بستگی دارد
 • سیر افیوژن به علت آن بستگی دارد
 • افیوژن بدخیم به سرعت برمی‌گردد و اغلب به عام اسکلروزان نیاز دارد.
 • افیوژن عفونی با درمان عفونت برطرف می‌شود.
 • افیوژن ترانزوداتیو با اصلح بیماری اولیه برطرف می‌شوند.
 • افیوژن‌های پاراپونومونیک عارضه‌دار نیاز به درناژ فوری با Chest Tube دارند، تاخیر ممکن است باعث حفره‌دار شدن گشته که نیاز به استرپتوکیناز درون پلور یا جراحی خواهد داشت.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.