سردرد به خاطر افزایش فشار خون یا پس از آمیزش جنسی

0

آنسفالوپاتی هیپرتانسیو

گاهی افزایش ناگهانی فشارخون موجب سردرد می‌شود که برخی از علل آن عبارتند از:

(فئوکروموسیتوما

(آمیزش جنسی

(هیپرتانسیون بدخیم

(مصرف غذاهای حاوی تیرامین مانند پنیر در هنگام مصرف مهارکننده‌های MAO گاهی بیمار پس از ارگاسم دچار سردرد وضعیتی شبیه سردرد پس از LP می‌شود.

اگر فردی در هنگام ارگاسم دچار سردرد شدید شود، بررسی از نظر SAH توصیه می‌شود.

جهت پیشگیری از سردرد هنگام ارگاسم مصرف ۵۰ میلی‌گرم ایندومتاسین پیش از آمیزش جنسی مؤثر است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.