پیشگیری از هاری بعد از تماس یا گازگرفتگی

0

تمام افرادی که در گذشته واکسینه نشده‌اند باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اولین دوز واکسن (۱ml عضلانی به ناحیه دلتوئید) را دریافت نمایند و در روزهای ۳، ۷ و ۱۴ واکسن تکرار شود. دوز پنجم در روز ۲۸ دیگر توصیه نمی‌شود.

در افرادی که واکسینه شده‌اند، نیاز به دوز یادآور در روزهای ۰ و ۳ وجود دارد.

تمام کسانی که قبلا واکسینه نشده‌اند باید قبل از گذشت ۷ روز از تجویز اولین دوز واکسن، ایمنوگلبولین انسانی ضدهاری دریافت کنند. کل دارو بهتر است در محل گازگرفتگی تزریق شود.

حاملگی ممنوعیتی برای واکسیناسیون هاری نمیباشد.

تزریق نباید در ناحیه گلوتئال انجام شود.

گلوکوکورتیکوئیدها و سایر داروهای تضعیف‌کننده‌ایمنی ممکن است با ایجاد ایمنی فعال تداخل کنند و نباید به جز در موارد نیاز اساسی، در طی پروفیلاکسی پس از تماس به کار برده شوند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.