تفاوت سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها در چیست؟

0

در هیچ شهری سیستم حمل و نقلی که بتوان آن را با سیستم گردش خون انسان، از نظر کارائی و کیفیت مقایسه کرد، وجود ندارد.

تصور کنید که دو مسیر خطوط لوله: یکی بزرگ و دیگری کوچک، در ایستگاه مرکزی پمپاژ به هم می‌رسند. در این صورت نمونه‌ای از سیستم گردش خون را خواهید داشت.

سیستم کوچک‌تر از قلب به ریه رفته و باز می‌گردد و سیستم بزرگ‌تر از قلب به مناطق مختلف بدن می‌رود. این لوله‌ها را سرخرگ، مویرگ و سیاهرگ می‌نامند. سرخرگ‌ها: رگ‌های خونی هستند که خون را از قلب هدایت می‌کنند. در سیاهرگ‌ها: خون به قلب باز می‌گردد.

بطور کلی سرخرگ‌ها خون خالص را به قسمت‌های مختلف بدن رسانده و سیاهرگ‌ها خون حاوی مواد زائد را باز می‌گردانند و ایستگاه پمپاز قلب است.

سرخرگ‌ها به استثناء ناحیه کمر، مچ دست و پا، گیجگاه و در طرفین گردن، در عمق بافت‌ها جای دارند.. در هر یک از این نقاط، نبض را می‌توان احساس کرد و پزشک از این طریق به وضعیت سرخرگ‌ها، پی می‌برد.

بزرگ‌ترین سرخرگ‌ها در محلی که قلب را ترک می‌کنند، دارای دریچه‌هایی می‌باشند. این رگ‌ها از ماهیچه‌های متعدد و انعطاف‌پذیری ساخته شده که قادرند منقبض و منبسط شوند.

خون سرخرگی به رنگ قرمز روشن است و با شدت در داخل سرخرگ جریان دارد. سیاهرگ‌ها به سطح پوست نزدیک‌ترند و خون آن‌ها نیز تیره‌تر است و به آهستگی حرکت می‌کند. این رگ‌ها در تمام مسیر خویش از دریچه‌هایی عبور می‌کنند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.