توهم چیست و چرا کسی متوهم می‌شود؟

0

بسیاری از چیزها هستند که مردم ادعا می‌کنند آن‌ها را می‌بینند که واقعاً وجود خارجی ندراند و یا شاید ادعا کنند که ارواح و یا موجودات عجیبی را دیده‌اند. گاهی کودکان ادعا می‌کنند، چیزهایی را دیده‌اند که هیچ کس تا به حال ندیده است. این ادعاها گاهی افکار تخیلی یا رویاهای روزانه‌اند و گاهی نیز توهم می‌باشند.

میان توهم و تخیل تفاوت‌هایی وجود دارد. زمانی که فرد دچار تخیل است، در واقع چیزی سبب تحریک احساس و حس بینایی فرد شده که حتی سایر افراد نیز می‌توانند آن را ببینید و صحت و سقم آن مورد بررسی قرار گیرد، برای مثال پدیده سراب، نوعی توهم است.

زمانی که فرد دچار تخیل باشد، در حقیقت چیزی وجود ندارد و با قوه بینایی و سایر حواس قابل درک نیست، تنها خود فرد آن را درک می‌کند و بس. معروف‌ترین آن‌ها در رابطه با شنوایی است. فرد تصور می‌کند که صداهایی نظیر خنده، گریه، صدای زنگ، آوای موسیقی، صدای تیر و … را می‌شنود. دومین نوع توهم، در رابطه با بینایی است، بدین صورت که افراد تصور می‌کنند شخصی را که وجود خارجی ندارد، می‌بینند و یا ادعا می‌کنند حیوانات، ابزار و یا موجودات ترسناک غیرزمینی که آن‌ها را می‌ترساند، می‌بینند. گاهی توهماتی در ارتباط با بوئیدن و چشیدن وجود دارد و یا این که در مورد وجود چیزی بر روی پوستشان دچار توهم می‌شوند.

دلایل زیادی در ارتباط با این مسئله وجود دارد، یکی از مهم‌ترین آن‌ها وجود دارد، یکی از مهم‌ترین آن‌ها وجود موردی است که برای شخص مسئله‌ساز و مشکل بوده است.

چنانچه فرد دچار اوج هیجانات روحی به صورت عصبانیت و یا ترس شود، ممکن است دچار توهم گردد، بعبارت دیگر افراد در اثر هیجانات یا ترس و یا غافلگیری در مورد موضوعی دور از انتظار، مبتلا به توهم شده‌اند. برخی مواد مخدر نیز می‌توانند باعث ایجاد توهم شوند، برای نمونه کوکائین این توهم را در شخص بوجود می‌آورد که حشره‌ای بر روی پوشش در حال خزیدن است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.