آیا واقعا چارلز داروین گفته بود که انسان‌ها از میمون‌ها نشأت گرفته‌اند؟

0

در حقیقت، داروین هیچ وقت چنین چیزی را به صورت مستقیم نگفته بود. در کتاب مشهورش با عنوان، خاستگاه گونه‌ها، داورین گفته بود که به خاطر ویژگی‌های مشترک مشاهده شده، جد یا نیای انسان‌ها و میمون‌ها و بوزینه‌ها یکی است.

به عبارتی تصور عامه، به صورت دقیق با آنچه داروین گفته بود، مقداری تفاوت دارد.

خاستگاه گونه‌ها یا منشأ انواع  On the Origin of Species مهم‌ترین اثر چارلز داروین، دانشمند و زیست‌شناس اهل بریتانیا است که در سال ۱۸۵۹ چاپ شد. داروین در این کتاب نظرات جدیدی دربارهٔ تکامل، پیدایش حیات و انقراض انواع موجودات بیان کرد که در زمان خود جنجال‌های بسیاری را به وجود آورد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.