سحابیِ سرِ ماهی : IC 1795

0

برای بعضی این سحابی یادآور سرِ ماهی است، به هرحال این تصویر کیهانی گاز درخشان و غبار تیره را در ابرهای سحابی IC 1795 در صورت فلکی شمالی ذات‌الکرسی نشان می‌دهد. رنگ‌های این  تصویر از مجموعه رنگ‌های مصنوعی هابل گرفته شده‌اند که با فیلترهای باریک‌باند، تابش اتم‌های اکسیژن، هیدروژن و گوگرد را با رنگ‌های آبی، سبز و سرخ نشان می‌دهد. این سحابی که از خوشه‌ی دوتایی مشهور صورت فلکی اسب بال‌دار چندان دور نیست، در نزدیکی سحابی قلب (IC 1805) قرار دارد (زایشگاه ستاره‌های نو که در لبه‌ی ابر مولکولی بزرگی قرار گرفته است). سحابی سر ماهی ۶۰۰۰ سال نوری دورتر از ما در بازوی مارپیچی کهکشان راه شیری قرار دارد و باتوجه به فاصله‌اش و این تصویر، در حدود ۷۰ سال نوری گسترده شده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.