آخرین نوشته ها

یک اتهام غیرمنتظره: رسانه‌های تبلیغاتی هدایت شده توسط روس‌ها با پخش کردن اخبار کاذب طی انتخابات آمریکا، باعث پیروزی ترامپ شده‌اند!

هیچ پدیده مهم سیاسی، اجتماعی و تاریخی را نباید تک‌بعدی بررسی کرد. پیروزی ترامپ بر هیلاری کلینتون هم علل بسیار متنوعی دارد، مانند: خشم طبقه فرودست و احساس اینکه به آنها بی‌اعتنایی شده و جذاب بودن شعارهای تبلیغاتی ترامپ برای آنها قانع‌کننده نبودن و قابل اعتماد نبودن چهره هیلاری کلینتون، طوری که حمایت همه‌جانبه اقشارگوناگون […]